Rehberlik

Bodrum Marmara Koleji Rehberlik Danışma Servisi, bireysel ve toplumsal anlamda olumlu özellikler kazanmış, kimliği ve özerklik duygusu gelişmiş, kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk sahibi öğrencilerin / bireylerin yaşama kazandırılması amacıyla, okulun ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısıdır.

Bu eksende rehberlik faaliyetleri geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliğe sahiptir. Okul rehberlik çalışmaları “sorun” odaklı değil “gelişimsel ve ilişki” odaklıdır. Yani sadece problem yaşayan öğrencilerin değil tüm öğrencilerin gelişimini esas alır. Psikolojik danışma hizmetlerinin eğitim paydasında birleşen tüm kesimlere ( öğrenci, öğretmen, aile ) yayılmasını hedefler.

Rehberlik Danışma Merkezi’nin hizmetleri 5 genel başlık altında toplanabilir.

Bireyi / Öğrenciyi Tanıma: Öğrenciyi bütünsel olarak tanımak, ilgi ve yeteneklerini saptamak, geliştirmek amacıyla çeşitli yöntemler aracılığıyla veriler toplanır.

Psikolojik Danışma: Öğrencilerin karşılaştıkları akademik, sosyal ve duygusal problemlerin çözümüne yardımcı olur. Bireyin kendini algılayış ve ilişki kurma biçimlerinden hareketle problemlerini çözmesi, işlevsel ve gerçekçi kararlar alması hedeflenir.

Oryantasyon Çalışmaları: Aramıza yeni katılan öğrencilerimizin okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyişini tanımalarına, eğer bir uyum sorunu yaşıyorlarsa bunu aşmalarına yardım edilir.

Eğitsel Çalışmalar - Mesleki Yönlendirme: Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitsel çalışmalara yönlendirilmesinde rehberlik servisi etkin rol oynar. Ayrıca SBS sınavlarıyla ilgili bilgilendirme, yönlendirme, tercih aşamalarında hem öğrenci hem velilere danışmanlık yapar.

Velilere Yönelik Çalışmalar: Velilerimize yönelik; eğitim- seminer çalışmaları, etkileşim – iletişim grup çalışmaları yapılmaktadır.

Marmara Eğitim Kurumları Rehberlik Danışma Merkezi’nin 2 aylık periyotlarla çıkardığı TERAPİ Dergisi’nde her yaş grubu öğrenci ve velilerimize, değişik konularda ışık tutmak hedeflenir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.