Satranç Dersliği

Okulumuzda yirmişer kişilik satranç sınıfı mevcuttur.

Sınıfımızda satranç masaları, satranç takımı, projeksiyon cihazı, satranç panoları, gerekli cd ve kaynak kitaplar ile satranç programları bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, etkinlik ve ders zamanlarında, satranç sınıfını kullanarak, bilişsel ve sosyal alanda gelişimleri sağlanmaktadır.
Sınıfımızda, öğretim araç ve gereçleri olarak: 1 tane satranç eğitim panosu, projeksiyon cihazı, satranç saatleri, satranç takımları, 12 tane satranç masası, Bahçe satranç takımı ve satranç kitaplığı kullanılarak eğitim-öğretimi daha verimli ve kalıcı hale getirmeye çalışmaktayız.

Okulumuzda satranç eğitimi; çocukların planlı hareket etmenin önemini kavratmak, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeyi sağlamak, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur. Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan bireyler haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar. Öğrencilerin çoklu zekâ kuramında yer alan matematiksel zeka, görsel zeka ve sosyal zekalarını geliştirmek amacıyla; 1. 2. 3. ve 4. sınıflara satranç aktivite dersi yapılmaktadır

 

Bodrum Marmara İlkokulu

Bodrum Marmara İlkokulu

Bodrum Marmara İlkokulu

Bodrum Marmara İlkokulu

Bodrum Marmara İlkokulu

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.