Sınıf Öğretmenliği

1.SINIF-OKUMA YAZMA

Kurumumuzda ilk okuma yazma dersinin amacı; öğrencilerimizde okuma ve yazma becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz bu derslerle görüp izlediklerini, dinlediklerini, incelediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz, yazı ve görselleri kullanarak anlatma becerisine sahip olurlar. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi bu yıldan itibaren geliştirilmeye, kelime dağarcıkları zenginleştirilmeye çalışılır. Öğrencilerimiz düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler olarak kendilerini sözlü ya da yazılı olarak ifade ederler.

HEDEFLERİMİZ

 • Öğrencilerimiz ilk okuma derslerinde sesleri ayırt eder, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluştururlar. Okuma-yazma çalışmaları yaparak cümlelerden metinler meydana getirirler.  
 • Dinlediğini ve izlediğini anlama becerisini geliştirirler.  
 • Anlamlı ve kurallı tümceler oluştururlar. 

 

2-3-4. SINIFLAR – TÜRKÇE

Kurumumuzda Türkçe dersinin amacı öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu, düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek için çalışmalar yapılır. Okuma alışkanlığını geliştirmek için seçilen öykü kitaplarında “okuma çemberi” çalışmalarıyla öğrencilerin sorgulama, yorumlama, araştırma, farkına varma, kendini ifade etme becerileri geliştirilir. Okuma bandı etkinliği ile öğrencilerin okul dışındaki serbest zamanlarını da kitap okuyarak geçirmenin hazzını içselleştirilmeleri sağlanmaktadır. Kitaplarla vakit geçirmenin öğrencilerin kelime dağarcıklarına yapacağı olumlu katkıda ayrıca önemlidir. Öğrencilerin kelime dağarcığı, Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirilmeye çalışılır. 

HEDEFLERİMİZ

 • Dinleme, anlama, konuşma, yazma, okuma becerilerini kazanırlar ve bu becerileri alışkanlığa dönüştürürler.

 

1-2-3. SINIFLAR- HAYAT BİLGİSİ

Kurumumuzda Hayat Bilgisi derslerinin amacı öğrencilerimize yaşamlarında gereken becerileri kazandırarak, içinde bulundukları grup, topluluk ve toplumda kuralların olmasının gerekliliğini bilen, bu kuralların farkında olan, uygulayan, bireysel haklarının yanı sıra başkalarının da hakları olduğunun bilincinde olup, onların haklarına da saygı duyan bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrencilerimiz çevresine duyarlı, özgüvenli, dürüst ve yaratıcı olmaları yolunda desteklenir.

HEDEFLERİMİZ

 • Edindiği bilgi ve becerileri hayatlarına da yansıtabilirler.
 • Hak ve sorumluluklarını bilirler.
 • Toplumumuzu birbirine yaklaştıran milli ve dini bayramlarımızın önemini kavrarlar.
 • Evrenselliğin önemini kavrayarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalırlar.

 

MEB’e Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler

1.Okulumuzda Hayat

2.Evimizde Hayat

3.Sağlıklı Hayat

4.Güvenli Hayat

5.Ülkemizde Hayat

6.Doğada Hayat

 

1-2-3. SINIFLAR MATEMATİK

Kurumumuzda matematiğin hayatımızdaki yeri ve önemine vurgu yapılarak, günümüze uygun teknolojik teknikler, platformlar ve etkinliklerle matematik sevgisini aşılamak, matematik ile ilgili olumlu düşünceleri pekiştirmek ve geliştirmek, matematik öğrenmeye olan ilgi ve isteğin artması amaç edinilmiştir. Öğrencilere matematiğin, anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleri ile ilişkilerini anlama, günlük hayatlarında da karşılaşabilecekleri problemleri en kısa yoldan çözüme ulaştırılma becerisi kazandırılır.

HEDEFLERİMİZ

 • Çalışmalarda düzenli, dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler. 
 • Karşılaştıkları problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.

 

3.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

Bu yıl uygulanacak olan Fen Bilimleri Derslerinde;

 • Dünya’nın şekli ve gözlemlenebilir yapısı
 • Duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler,
 • Varlıkların hareket şekilleri, cisimleri hareket ettirme ve durdurma, itme ve çekme kuvveti,
 • Maddeyi niteleyen özellikler,
 • Maddenin hâlleri,
 • Işığın görmedeki rolü, ışık kaynakları,
 • Sesin işitmedeki rolü, çevredeki doğal ve yapay sesler,
 • Canlı ve cansız varlıklar,
 • Doğal ve yapay çevre,
 • Kaynakların bilinçli kullanımı,  
 • Sağlıklı yaşam,
 • Elektriğin günlük yaşamda güvenli kullanımı ile ilgili konularda bilgi ve beceri sahibi olmaları beklenmektedir.

HEDEFLERİMİZ:

Doğanın keşfedilmesi ve insan – çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde;

 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alır.
 • Sorunları çözmede Fen Bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerini kullanılır.

Sınıf öğretmeninin yanı sıra haftada bir saat de branş öğretmeni ile programlı olarak Fen Bilimleri laboratuvarında ders yapılmaktadır.

 

4. SINIF MATEMATİK

Öğrenciler birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta öğrendikleri bilgileri içselleştirir. Kurumumuzda dördüncü sınıfta matematik dersinin amacı hayatın her alanında matematiğin yer aldığı konusunda farkındalık kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin matematik ile ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak, matematiksel düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan, akıl yürütme ve yorumlama ile problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde kendine güven duyan ve problem çözme basamaklarını günlük hayatta karşılaştığı sorunlarda çözmekte kullanabilen, bireyler olabilmeleri hedeflenmiştir.

 

HEDEFLERİMİZ

 • Çalışmalarda düzenli, dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler. 
 • Günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözebilirler.

 

4. SINIF FEN BİLİMLERİ

 HEDEFLERİMİZ

 • Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz; öğrencilerin doğaya ve çevresindeki teknolojik gelişmelere karşı merakını arttırarak kendi yaşamlarındaki değişim ve gelişimleri anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır.
 • Haftada bir saat de branş öğretmeni ile programlı olarak Fen Bilimleri laboratuvarında ders yapılmaktadır.

 

MEB’e Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler - (4. Sınıf Fen Bilimleri)

1.Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri

2.Besinlerimiz – Canlılar ve Yaşam

3.Kuvvetin Etkileri – Fiziksel Olaylar

4.Maddenin Özellikleri

5.Aydınlatma ve Ses Teknolojileri

6.İnsan ve Çevre

7.Basit Elektrik Devreleri

 

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER

HEDEFLERİMİZ:

Öğrencilerin yaşadığı çevrenin özelliklerini bilerek, çevreye uyum sağlayabilen, vatanını ve milletini seven, ulusal bilince sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarını kavrayıp içselleştiren, devletin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan, laik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yetişmesidir.

 

MEB’e Bağlı Olarak İşlediğimiz Üniteler - (4. Sınıf Sosyal Bilgiler)

1.Birey ve Toplum

2.Kültür ve Miras

3.İnsanlar, Yerler ve Çevreler

4.Bilim, Teknoloji ve Toplum

5.Üretim, Dağıtım ve Tüketim

6.Etkin Vatandaşlık

7.Küresel Bağlantılar

 

4. SINIF BRANŞLAŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.