Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi derslerini içermektedir.

Tüm derslerin ortak amacı TC.vatandaşı olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatanını milletini seven, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında rol alabilecek laik, demokratik, evrensel ve çağdaş değerlere bağlı, geleceğe umutla yol alabilen üretken gençler yetiştirmektir.

Bu temel amaçtan sapmadan her dersin kendi kapsamında özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özellikleri doğrultusunda ilgi istek ve yeteneklerini kullanarak, haklarını bilen ve uygulayan, sorumluluklarını yerine getiren, çalışkan, dürüst ve evrensel/ulusal değerlerin kazandırılması için çalışılır.

Sosyal Bilgiler dersleri kapsamında ayrıca mevcut yaklaşımlardan farklı olarak; bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini de dikkate alarak yaşama etkin katılımı, doğru karar vermesi ve sorun çözmesi gelişim göstermektedir.

Dersler işlenirken, bilimsel düşünmeyi temel referans kabul ederek bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı gözeterek hem bölüm içi, hem diğer bölümlerin dersleri ile disiplinler arası ilişkilendirmeye ve teknolojiden yararlanmaya özen gösterilmektedir.

Sosyal Bilimler Öğretiminde Hedeflerimiz:

Gelenekselin tecrübesi ile çağdaşın sürekli değişen ve gelişen yaklaşımının sentezlendiği bir eğitim anlayışının üniteler arası, dersler arası ve ara disiplinlerle sarmal bir sistemde oluşturulduğu sosyal bilimler programı uygularken;

Yapılandırmacı anlayış doğrultusunda öğrencinin, öğrenme sürecinde aktif rol aldığı etkinlik merkezli, 

Öğrencilerin kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine olanak sağlayan öğrenciler arası ve öğretmen rehberliğinde yapılan işbirlikçi öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal becerileri gelişmiş, 

Evrensel ve ulusal sorunların çözümünde duyarlılık sahibi ve etkin katılabilen, 

Tarihsel duyarlılığı gelişmiş Atatürk’ün “Türk öğün, çalış, güven”, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” ve “Yurtta sulh cihanda sulh” gibi sözlerinden hareketle, Türklerin tarihte oynadıkları rolü; askerlik, hukuk, fen ve sanat alanında insanlığa hizmetlerini gösterebilen, 

Türk milletine, Türk bayrağına, Türk ordusuna ve vatanına hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duyguları gelişmiş, 

Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak için çalışan ve çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı bireyler yetiştirmek temel hedeftir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.