Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak misyonumuz Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, kendi tarihini ve  kültürünü kavramış, demokratik değerleri özümsemiş, eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, haklarını ve sorumluluklarını bilen dünya vatandaşları yetiştirmektir.

 

Hedeflerimiz

Sosyal Bilgiler bölümünün başlıca hedefi, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve insanlar üzerindeki etkilerini araştıran, geçmişten günümüze var olan kültürleri öğrenerek farklı kültürlere saygı gösteren bireyler yetiştirmektir.

Kronoloji bilgisi, problem çözme, karar verme, kalıp yargıları fark etme gibi becerileri kazandırmak hedeflerimiz arasında yer alır. Hem akademik başarıya olumlu etki etmesi  hem de  öğrenme ve hatırlamayı basitleştirmesi bakımından kavram öğretilmesi  çok önemlidir. Bu nedenle derslerimiz  müfredata paralel, kavram bilgisi ön planda tutularak, görsel materyallerle desteklenmiş, anlam açısından zenginleştirilerek, yıl içi planlamalarımız yaşayarak öğrenme esasına uygun olarak hazırlanır.

 

DERS İÇİ ETKİNLİKLER

Öğrencilerimiz ; her üniteye ‘ne öğrenmek istiyorum?’ diyerek başlar, ünitenin sonunda ‘ne öğrendim?’ diyerek  kendi gelişimini takip eder.

Her seviyede farklı kazanımlar için okulumuzun fuaye alanında interaktif sergiler, seramik atölyesinde tablet çalışmaları, çarkıfelek, sek sek, tabu oyunu benzeri materyallerle etkinlikler düzenlenir.

 

DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Röportaj Çalışması

Kendi dalında başarı sahibi olmuş bir isimle röportaj çalışması yapılarak, dönüşümlü düşünme becerisi geliştirilir.

Geziler

Her yıl, bölümümüz tarafından her seviye için farklı geziler düzenlenir. Bunlar arasında, Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Osmanlı Başkentleri (Edirne, Bursa, İznik), Çanakkale ve İstanbul Üç Din Üç Sembol Gezisi gibi geziler yer alır.

Salon Programları

Dersimizin kazanımlarına uygun olarak önemli gün ve haftalarda  öğrencilerimizin aktif olarak yer aldığı salon programları düzenlenir.

Sosyal Bilimler Proje Yarışmaları

Her yıl sosyal bilgiler bölümü olarak ulusal alanda düzenlenen proje yarışmalarına katılım gerçekleştirilir.

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.