Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Bölümü olarak misyonumuz, 21.yüzyılın çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, kendi tarihini ve  kültürünü kavramış, demokratik değerleri özümsemiş, eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, haklarını ve sorumluluklarını bilen dünya vatandaşları yetiştirmektir.

 

Hedeflerimiz

Sosyal Bilgiler bölümünün başlıca hedefi, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve insanlar üzerindeki etkilerini araştıran, geçmişten günümüze var olan kültürleri öğrenerek farklı kültürlere saygı gösteren bireyler yetiştirmektir.

Kronoloji bilgisi, problem çözme, karar verme, kalıp yargıları fark etme gibi becerileri kazandırmak hedeflerimiz arasında yer alır ve özellikle kavram  bilgisi sosyal bilgiler dersinin ana unsurudur. Hem akademik başarıya olumlu etki etmesi  hem de  öğrenme ve hatırlamayı basitleştirmesi bakımından kavram öğretilmesi  çok önemlidir. Bu nedenle derslerimiz  müfredata paralel, kavram bilgisi ön planda tutularak, görsel materyallerle desteklenmiş, öğrencide merak ve heyecan uyandırabilecek ifadelere yer verilerek anlam açısından zenginleştirilmiş olarak hazırlanır. Yıl içi planlamalarımız yaşayarak öğrenme esasına uygun olarak hazırlanır.

 

ETKİNLİKLER

Öğrencilerimiz ; her üniteye ‘ne öğrenmek istiyorum?’ diyerek başlar, ünitenin sonunda ‘ne öğrendim?’ diyerek  kendi gelişimini takip eder. Öğrenme sürecinde  3D ( değer ver, duyarlı ol, dürüst kal) prensiplerine  yer verilir.

 

DERS İÇİ ETKİNLİKLER

 5. sınıflarda öğrencilerimiz çocuk haklarını ‘sek sek oyunu’ ile, Sümer alfabesini seramik atölyesinde kil tablet çalışması vb. çalışmalar ile yaşayarak öğrenir.

 6. sınıflarda uygarlıklar konusunu ‘kelime birleştirme’ oyunu ile, günümüz insan hakları evrensel bildirgesi ile geçmişteki benzer uygulamaları karşılaştırarak öğrenir.

 7. sınıflarda çarkıfelek, tabu oyunları ile derse aktif katılarak bilgisini pekiştirir.

 

8. sınıflarda liseye geçiş sınavına yönelik akademik çalışmalara ağılık verilmekle birlikte, ‘Çanakkale’den mektup var’ gibi etkinlikler de gerçekleştirilir.

 

DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Röportaj Çalışması

Kendi dalında başarı sahibi olmuş bir isimle röportaj çalışması yaparak, dönüşümlü düşünme becerisi geliştirilir.

 

Geziler

Her yıl, bölümümüz tarafından her seviye için farklı geziler düzenlenir. Bunlar arasında, Arkeoloji Müzesi Gezisi , Topkapı Sarayı Gezisi , Osmanlı Başkenti Gezisi ( Edirne, Bursa, İznik), İstanbul Üç Din Üç Sembol Gezisi , Çanakkale Gezisi gibi geziler yer alır.

 

Salon Programları

Dersimizin kazanımlarına uygun olarak önemli gün ve haftalarda  öğrencilerimizin aktif olarak yer aldığı salon programları düzenlenir.

 

Sosyal Bilimler Proje Yarışması

Her yıl sosyal bilgiler bölümü olarak ulusal alanda düzenlenen proje yarışmalarına katılım gerçekleştirilir.

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.