Uluslararası Eğitim Anlayışımız

Marmara Eğitim Kurumları; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Türk Milli Eğitimi’nin Temel Amaçları’ndan sapmadan edindiği bilgileri, gerçek yaşam becerilerine dönüştüren mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Özel Marmara Koleji; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim öğretim programları ve proje çalışmaları çerçevesinde işbirliği yapan, sürekli mükemmeli arayan, dünya standartlarında eğitim öğretim sistemiyle toplumuna hizmet eden bir “dünya okulu” ’dur. Bu nedenle; öğrencilerimizin sadece yaşadıkları toplumda değil, uluslararası platformlarda da başarılı bireyler olması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefe ulaşmak için sadece akademik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirmek yetmez. Bunun yanı sıra uluslararası programların; öğrencilerimizin sorumluluk sahibi dünya vatandaşları olarak yetişmelerine, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri takip eden, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, farklı kültürlere ve yaklaşımlara saygılı bireyler olarak yetiştirmenin; onların kişisel gelişimlerine sağlayacağı katkı bağlamında tartışılmazdır.

Bu amaca hizmetle Özel Marmara Koleji; Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından 2008 yılında, bu programı uygulamak üzere yetkilendirilmiş ve “Dünya Okulu” statüsü kazanmıştır. Programa hazırlık aşaması iki sene süren ve yaşam boyu yaşam için eğitim felsefesi ile yola çıkan Uluslararası Bakalorya Diploma Programını böylece yaşama geçirmiş bulunmaktadır.  Programın kendi dinamiği gereği programın uygulanmasında ulaşılan düzey, beş yıllık değerlendirme sürecine tabidir. Bu anlamda 2013’te programın beşinci yılını idrak edecek olan Özel Marmara Koleji, beş yıllık özdeğerlendirme çalışmalarını tamamlamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulunun 17 Mayıs 2011 tarih ve 54 sayılı kararının 4. Maddesinde; “Uluslararası Bakalorya Programı’nda IBO tarafından akredite edilmiş fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, bilgi kuramı, yabancı dil ve ikinci yabancı dil ders programları ulusal programları kapsadığından, Uluslararası Bakalorya Programı uygulayan okullarda Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Karar ekindeki açıklamalarda belirtilen ders programları ile IBO tarafından akredite edilmiş ders programları birlikte uygulanır” denilmektedir. Bu bağlamda, akademik açıdan motive edici, üniversite öncesi bir program olan ve uluslararası alanda çok iyi tanınan IB diploma programı özetle, Milli Eğitim müfredatı ile uyumlu bir programdır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.