Uygulamalı Dersler Zümresi

Beden Eğitimi
Okulumuzda Beden Eğitimi Bölümü,
Atatürk ilke ve İnkılapları, Milli eğitimim temel ilkeleri ve Beden Eğitiminin genel ve özel amaçları ile birlikte öğrencilere;

  • Günlük yaşama dönük beceriler geliştirmeyi ön plana almayı, bu doğrultuda fiziksel ve kişilik özelliklerinin kazandırılmasına ağırlık vermeyi,
  • Spor yapmayı, hayatı boyunca sporu yaşamın değişmez bir parçası haline getirmeyi,
  • Çocukların fiziksel etkinlikler yani hareketler yolu ile eğitimini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmayı,
  • Her öğrenciye kendi yetenekleri sınırı içinde en yüksek başarıya götürecek yöntemleri öğretmeyi,
  • Oyun yoluyla zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı ve dengeli bir gelişim sağlamayı,
  • Sağlıklı gelişim açısından dengeli beslenmenin önemini kavratmayı,
  • Kendine güven duygusunu kazandırmayı, karşılaşacağı problemlere karşı pratik çözümler üretebilmeyi,
  • Hijyen, spor sakatlıkları ve ilk yardım bilgilerini öğretmeyi amaçlar

Teknoloji Tasarım
İçinde yaşadığı toplumun sanatsal ve kültürel değerlerini koruma ve yaşatma bilinci vermek, kendilerinin ve başkalarının ürettiği kültür ve sanat değerlerine saygı duyan ve verilen emeği takdir eden bireyler yetiştirmeye olanak tanıyan ortamları hazırlama, resim eğitimi yoluyla araştırıcılığı ve yaratıcılığı geliştirmek, sanatsal yetenekleri ortaya çıkarmak, sanat eğitimi yoluyla yaşadığı çevreye estetik değerler katmak, sanatsal ve kültürel olayları takip ederek, sanat ortamını sürekli canlı tutmak, kişisel üslup farklılıklarını ortaya çıkarıp, sanata ve kültüre özgün bakış açıları kazandırmak, yaratıcılık ve estetik anlamda yeni eserler ortaya koyarak paylaşım ve dayanışmayı canlı tutmak, sanat ve kültür sorunlarına duyarlı ve çözüm getirebilecek bireylerin çalışmalarına destek vermektir.

Müzik
• Kendi başına etkin olarak müzik yapmak günümüz dünyasında bir var oluş sorusu olarak görülmekte ve gerçekten her çocuğun temel hakları arasında sayılmaktadır.
• Çocukların kendi sanatsal yeteneklerini keyifle keşfetmeleri için en olumlu etkinlik uygulama metodur. Müziğin kavramla ve kurallar yoluyla değil, yalnız müziksel olarak öğretilmesi bugün ve gelecekte uygulamada esas olacaktır.
• Müziğin temel eğitiminde ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasını, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmektir.
• Okulumuzda müzik eğitimi görsel ve uygulamalı olarak 3 yaş sınıfından itibaren başlamaktadır. Her ay besteci ve enstrüman tanıtımı ve Orff teknikleri kapsamlı bir şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, anaokulundan başlayarak metalefon, melodika ve blok flüt eğitimi alırlar. Yetenekli ve istekli öğrencilerimiz kendi istekleri doğrultusunda bir enstrüman çalmaya yönlendirilirler.
• Koromuz düzenli olarak çalışarak yıl boyunca okulumuzu çeşitli aktivitelerde temsil eder. Ayrıca her sene sonunda "Küçük Sanatçılar Konseri" etkinliği kapsamında enstürman çalan ya da şarkı söyleyen tüm öğrencilerimiz performanslarını okul toplumuna sergilemektedirler.

Bilişim Teknolojisi
• Bodrum Marmara Kolejinde Bilişim Teknolojileri dersi öğrencilerimize, teknolojiyi, öğrenme süreçleri içerisinde doğru şekilde kullanmalarını, veri toplama, analiz etme ve değerlendirme yapabilmelerini hedefler.
• Öğrencilerimiz el- göz koordinasyonu, dikkat ve yaratıcılık gerektiren ürünler oluştururken, yaş gruplarına uygun bilgisayar programlarını da öğrenirler.
• Öğrendikleri bilgilerini diğer derslerindeki proje, ödev ve sunumlarında ortaya koyarlar. Ayrıca güvenli internet kullanıcısı olmaları konusunda bilinçlendirilirler.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.