Velilere Özel

VELİLERİMİZLE İLİŞKİLER

Okul Aile İşbirliği
Okul ve ailenin işbirliği, eğitimin kaçınılmaz ortaklıklarındandır. Öğrencilerimizde olumlu gelişim ve değişimi kendi rollerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz oranda hedeflerimize ulaşabiliriz. Bu amaçla veli okul iletişimini açık tutmak, bilgi alma, bilgi verme, paylaşma ortamlarını sağlamak bizim için çok önemlidir. Birlikte hareket etme, süreci takip etme konusundaki duyarlılığımız ancak tarafların aktif katılımıyla mümkün olacaktır.

Öğrencinin okula devam-devamsızlığı, okul kurallarına gösterdiği özen, akademik ve sosyal gelişimin takibi, sağlık, ulaşım vb. konularda okul-aile iletişiminin sağlıklı yürütülmesi eğitimin ayırmaz bir parçasını oluşturur. Okuldan bildirilen toplantı, görüşme, seminerlere öğretmenlerimizin, öğrencilerin ya da velinin katılımının sağlanması okulun zaman çizelgesine uyulması, kılık-kıyafet yönetmeliklerine gösterilecek hassasiyet beklentilerimiz arasındadır. Tüm bu çabalar bir araya geldiğinde daha güçlü ve kalıcı etkiler yaratacağına inanıyoruz.

A. OKUL VELİ GÖRÜŞMELERİ

Okul Yönetimi Görüşmeleri
Velilerimizin hafta içi her gün tüm yöneticilerimizle görüşme olanakları vardır. Olağanüstü durumlar dışında, velilerimizin görüşme taleplerini randevu alarak iletmeleri eğitim sürecini olumlu etkileyecek ve görüşmenin niteliğini yükseltecektir.

Öğretmen – Veli Görüşmeleri
Her eğitim-öğretim yılı başında velilerimize iletilen öğretmen-veli görüşme saatleri bilgilendirici, problem çözücü ve verimli ortamlar yaratmak amacıyla oluşturulur. Velilerimizin bu görüşme programı doğrultusunda yıl içinde öğrencinin durumunu takip etmesi, başarının artırılması için öğretmenleriyle birlikte strateji geliştirmesi, öğrenci gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Öğretmen-veli görüşmeleri akademik yılı oluşturan her iki dönemin başlangıcından iki hafta sonra başlar ve bitiminden iki hafta önce sona erer.

Veli Toplantıları
Bir eğitim – öğretim yılı süresince iki kez genel veli toplantısı düzenlenir. Toplantılar ara karne verilen hafta sonu gerçekleştirilir. Veli toplantılarında temel hedef her ders düzeyinde, velilerin öğretmenlerle değerlendirme yapmasına olanak sağlamaktır.

Psikolojik Danışman – Veli Görüşmeleri
Öğrencilerimizin, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimleri, okul içi uyum ve performansları tüm öğretmenlerle işbirliği yapılarak birlikte izlenir ve gözlenir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, gerekli görüldüğünde öğrenciler ve velilerle görüşmeler gerçekleştirir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi'yle görüşmek isteyen velilerimiz, randevu alarak hafta içi her gün görüşme yapabilirler.

B. YAZILI DUYURULAR / BÜLTENLER / SMS / İLETİŞİM DEFTERİ

Okul yönetimi yazılı duyuruları öğrencilerimiz aracılığıyla velilerimize ulaştırır. Ayrıca, duyurular SMS yoluyla da velilerimizim cep telefonlarına ulaşır. Okuldan iletilen duyuruları velilerimizin dikkatle okumaları, geri dönüşlü yazılarda dönüş tarihine özen göstermeleri öğrencilerimiz ve işleyiş açısından önemlidir. Velilerimizin duyurular konusunda aksaklık yaşadıklarında okul yönetimi ve sınıf öğretmenleri ile iletişime geçmeleri beklenir. Bu duyuruların velilerimize ulaştırılmasından öğrencilerimiz sorumludur.

C. VELİ SEMİNERLERİ – GRUP ÇALIŞMALARI

Öğretim yılı içinde velilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gelişim, eğitim ve psikoloji konulu seminerler düzenlenir. Veli seminer ve konferanslarına katılımın yüksek olması kurumumuz için son derece önemlidir.

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.