Yabancı Diller

Marmara Eğitim Kurumları Ortaokulu’nda Yabancı Dil ders olmaktan ziyade bir yaşam tarzı, iletişim kurmada dört becerinin de kullanıldığı bir araç olarak görülür. Öğrencilerin ilgi ve dikkatini ders süresince çekebilmek bizler için çok değerlidir.

Bu bağlamda;

İlk yıllar programında başlayan Yabancı Dil Kulüpleri ortaokul kademesinde de bir üst seviye ile devam eder ( ISTA MS, MUN JR, GALACTIC SPACE EXPLORERS, DEUTSCH..  ) Yabancı Dil Kulüplerimiz, yurt dışı odaklı etkinliklerle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaparak öğrenciyi dili kullanmaya bir anlamda maruz bırakarak doğal öğrenmenin gerçekleşmesine fırsat verir. Öğrenciler daha öğrenmedikleri birçok yapıyı ve kelimeyi kurdukları diyaloglarda kullanıyorken kendilerini bulabilirler.

Hafta sonları okulumuzda yürütülen Yabancı Dil Konuşma Kulübümüz ‘ Sweet Talkers’ tema odaklı çalışmalarıyla öğrencilerimizin bağlama göre dili kullanmayı öğrenmelerini destekler.

5. ve 6. Sınıflarda haftada 12 saat, 7. Sınıflarda 10 saat , 8. Sınıflarımızda ise 8 saat  İngilizce dersine ilaveten 3 ders saati de Almanca verilir. Beceri odaklı ‘ Skills’ derslerimiz Yabancı Öğretmen ile işlenir.

Öğrencilerimiz yıl içerisinde gerçekleştirdikleri, sürdürülebilir hedeflere dokunan, IB Öğrenen profillerini yansıtan ürünleri ile e-portfolyo dosyası oluştururlar. Yıl içerisinde iki kez, birinci dönem  ve ikinci dönem sonu olacak şekilde velilerine sunum yaparlar. Küçük yaşlardan itibaren başlayan e- portfolyo uygulaması lise son sınıfa kadar devam eder. Bu vesileyle, öğrencilerimiz herhangi bir zamanda yurt dışında eğitimine devam kararı alır ise her zaman hazır bir C.V si elinde bulundurmalarına fırsat verilir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.