Akademik Dürüstlük

Akademik dürüstlük (© IBO Güncelleme, 2011)

Bütün Diploma Programı adayları, akademik dürüstlüğe ilişkin kavramların, özellikle özgünlük ve zihinsel mülkiyet konularının, temel anlamını ve önemini kavramalıdır. Adayların akademik dürüstlüğü kavrayıp uygun şekilde davranmalarını sağlamak sadece özgün çalışma hazırlama ve özgün malzeme yaratmakla sınırlandırılmamalıdır. Örneğin, akademik dürüstlük yazılı sınavlarda uygun davranışlar sergilemek anlamına da gelmektedir. 

Kuraldışı Davranış

Yönetmelik hatalı davranışı, adayın kendisinin ya da diğer bir adayın bir ya da daha fazla değerlendirme öğesinde haksız avantaj kazanmasını sağlayacak davranış olarak tanımlar. Hatalı davranış şunları kapsar:

(a) İntihal: bu davranış, adayın başka birine ait fikir ya da eseri kendisininmiş gibi sunması anlamına gelmektedir
(b) Gizli anlaşma: başka bir adayın hatalı hareketi desteklemesi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmasının bir başkası tarafından kopyalanması ya da değerlendirilmesi için sunulmasına izin vermek gibi davranışlar bu türdendir
(c) Çalışmanın çoğaltılması: aynı çalışmanın farklı değerlendirme öğeleri ve/veya diploma koşulları için sunulması
(d) Adayın haksız avantaj kazanmasına ya da diğer bir adayın sonuçlarının etkilenmesine yol açan diğer her tür davranış (örneğin, sınav salonuna izin verilmeyen malzeme getirmek, sınav sırasında uygunsuz davranışlarda bulunmak, CAS kayıtlarını tahrif etmek gibi. 

 

Özel Marmara Koleji
Akademik Dürüstlük Politikası

“Öğrencilerimizden her zaman, kişisel ve fikrî dürüstlüklerini ve bütünlüklerini sürdürmeleri beklenmektedir. Fikrî dürüstlük, ulusal ve uluslararası Bakalorya Programları’nın hayatî kısmıdır. Öğrencilerin tüm  türdeki ödevlerinin ve sınavlarının; örneğin yazılı ve sözlü sınavlarının, kompozisyonlarının, yorumlarının, labaratuvar raporlarının, uygulamalı çalışmalarının, projelerinin, bitirme tezlerinin kendi özgün üretimi ya da çalışması olmalıdır.

Akademik dürüstlüğünü ihlâl eden öğrenciler; IBO Diploma Programı Genel Hükümleri yanısıra, Orta Öğretim Ödül ve Disiplin Yönetmeliği (Resmi Gazete # 22188 Ocak. 31, 1995) ve MEB Sınıf Geçme, Kalma ve Sınav Yönetmelikleri (8 Aralık, 2004/25664) ile (MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete # 287588, Eylül. 07, 2013.) uyarınca yaptırıma tabiidir.”

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.