Eğitim Modelimiz

1985 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Türk Anadolu Lisesi olan Marmara Kolejinin öğretim süresi ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Hazırlık sınıfında İngilizcenin yanında zorunlu olarak ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca veya İspanyolca) okutulmaktadır. Bu dersler ilerleyen sınıflarda da devam etmektedir. Lise öğreniminin başında yapılan İngilizce seviye belirleme sınavında yeterli başarıyı (% 70) elde eden öğrenci hazırlık sınıfını okumadan doğrudan 9. sınıfa başlama hakkını elde eder. Öğretim dili İngilizce olup, 11. sınıftan itibaren yoğun üniversite giriş sınavlarına hazırlık programları uygulanır.

Özel Marmara Koleji Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından IB-DP (Diploma Programı) uygulamaya yetkilendirilmiş bir okuldur. Özel Marmara Koleji’nde   ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen  çeşitli projeler de öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktadır. 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılından itibaren  Avrupa Birliği’nin desteklediği ve T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans’ın denetleyip koordine ettiği uluslararası projeler yürütülmektedir. Bunların yanında Almanya ile 1999 yılından beri kısa dönem öğrenci ve öğretmen değişim programı ve Kültürel Paylaşım projeleri yürütmektedir.

Özel Marmara Koleji 1996 yılından beri ECIS (Uluslararası Okullar Avrupa Konseyi) ve CIS (Uluslararası Okullar Konseyi)  üyesi olup CIS (Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından 2 Haziran 2008 tarihinde akredite edilmiştir. Akreditasyon okula sürekli ve planlı öz değerlendirme yapma, gelişmiş okul içi iletişim, etkileşim ve anlayış sağlama, dış değerlendirme elde etme, okulun ve okul toplumunun ihtiyaçlarını belirleme ve okulun mükemmeliyete ulaşma inancını ortaya koyarak Uluslararası Okullar Konseyinin eğitim öğretim çalışmalarının her unsuru için belirlemiş olduğu standartları karşılama anlamında yararları vardır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.