Extended Essay EE Bitirme Tezi

Bir diğer başarı alanıdır. Bitirme Tezi, seçilen altı dersten birine ait spesifik olarak belirlenen bir konunun derinlemesine incelenmesi olarak tanımlanabilir. Yapısı, öğrenciyi bağımsız araştırma yapmaya yöneltecek biçimde oluşturulmuştur.

Bitirme Tezi, öğrenci tarafından seçilen bir konu üzerinde yazılan kapsamlı bir araştırma yazısıdır. Bu konu, IB programındaki dersler arasından seçilmeli ve öğrencinin ilgisini çeken bir konu olmalıdır. Her öğrencinin bir tez danışmanı vardır. Bitirme Tezi tamamlandıktan sonra, IB organizasyonunun görevlendirdiği bir uzman tarafından ayrıca değerlendirilir ve puanlandırılır. Yapılacak tez çalışmasının uzunluğu, kaynakça, özet, referanslar ve dipnotlar hariç en fazla 4000 kelimedir.

Önemli Not:

  • Öğrenciler düzenli olarak danışman öğretmenleriyle görüşmelidirler.
  • Kendilerine verilecek olan Bitirme Tezi kriterlerine sık sık başvurmalı, çalışmalarını genel kriterlere ve derse özgü kriterlere göre kontrol etmelidirler.
  • Tüm çalışmalarını kendileri hazırlamalıdırlar. Danışman öğretmen Bitirme Tezi konusunu seçmez, taslaklarda düzeltmeler yapmaz ya da hesaplamaları kontrol etmez. Düzeltmeleri ve öğrencinin dikkate alması gereken kaynakları tavsiye eder ancak tavsiyeleri dikkate alıp almama konusunda karar verecek, Bitirme Tezi’ ni planlayacak, tasarlayacak ve yazacak olan öğrencinin kendisidir.
  • Öğrenciler hiçbir çalışmayı son dakikaya bırakmamalıdırlar.
  • Yalnızca ders kitaplarıyla kalmayıp temel olarak okumaları gereken şeylerin dışında da okuma yapmalıdırlar.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.