IB Öğrenen Profili

IB öğrenci profili, IBO’ nun misyon bildirgesinin 21. yüzyılın öğrenim sonuçlarına dönüştürülmüş halidir. Profilin özellikleri IB’ nin uluslararası eğitiminin bir parçasıdır: Uluslar arası eğitim anlayışı büyüdükçe, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ortak eğitimsel çerçeveye kendilerinden emin bir şekilde yaklaşacaklardır ve uluslar arası fikirli olmanın nasıl sağlanacağı konusunda tutarlı amaçlar ve değerler yapılandırılacaktır. IB öğrenci profili, IBO’ nun amaçlarının ve değerlerinin açık ve tam bir bildirgesi olarak bu ortak çerçevenin kalbinde yer alacaktır ve “uluslararası anlayışlı olmak” kavramının bir vücuda kavuşmasını sağlayacaktır.

Tüm IB programları, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunacak sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.
Sorgular         :  Doğal merakları desteklenmektedir. Amaçlı, yapıcı araştırmalar yapmak için gereken becerileri kazanmışlardır. Öğrenmekten etkin şekilde zevk almaktadırlar ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca devam edecektir.

Düşünür         :  Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı bir şekilde uygulamak konusunda öncelik kullanmaktadırlar.

İletişim kurar :  Matematik sembollerinden oluşan dil de dâhil olmak üzere birden fazla dilde kendilerinden emin bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve ifade edebilmektedirler.

Cesaretlidir    : Tanımadıkları durumlara korkusuzca yaklaşmaktadırlar ve yeni rolleri, fikirleri ve stratejileri araştıracak güvene ve bağımsızlığa sahiptirler. Cesurdurlar ve inandıkları şeyleri savunma konusunda seslerini duyurmaktan çekinmemektedirler.

Bilgilidir         :  Okullarımızda küresel ilgiye ve öneme sahip temaları araştırmaya vakit ayırmışlardır. Bunu yapmakla, önemli bir bilgi birikimi edinmişlerdir.
İlkelidir          :  Ahlaki mantığın ilkelerini oldukça iyi kavramışlardır. Dürüst ve doğrudurlar ve adalet ve hak duygularına sahiptirler.
Duyarlıdır      :  Başkalarının gereksinim ve duygularına duyarlılık göstermektedirler. Eylem ve hizmete yönelik kişisel bir adanmışlık duygusuna sahiptirler.
Açık fikirlidir :  Diğer bireylerin ve kültürlerin görüş, değer ve geleneklerine saygılıdırlar ve çeşitli bakış açılarını araştırmaya ve göz önüne almaya alışkındırlar.
Dengelidir      :   Zihinsel, fiziksel ve ruhsal dengenin ve kişisel sağlığın önemini anlamaktadırlar.
Yansıtıcıdır     :   Kendi öğrenmelerini dikkatle gözden geçirip değerlendirirler. Güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı şekilde analiz etmektedirler.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.