IB Sınavları - Değerlendirme ve Diploma

IB Programı’nı tamamlayan öğrenci, iki yılın sonunda yazılı sınavlara girer. Bu son sınavlar IBO tarafından hazırlanır ve değerlendirilir. IB sınavlarında öğrencilerin, seçmiş olduğu altı alanda bilgiyi uygulama, analiz etme ve sentezleme becerileri ölçülür. Değerlendirmenin ağırlığı, derse göre değişen oranlarda olmakla birlikte, yazılı formundaki final sınavlarına aittir. Mayıs ayında yapılır.

Öğrencinin başarısı “iç değerlendirme” ve “dış değerlendirme” olmak üzere iki bölümde yapılır. İç değerlendirme okul tarafından, dış değerlendirme ise IB tarafından yapılır. Final puanlarının derse göre değişen oranlarda nispeten küçük bir yüzdesi okul tarafından iç değerlendirme ile verilir. Bu puanları yapılan çalışmalara bakarak ders öğretmenleri verirler. Daha sonra yapılan çalışmalar veya portföy dosyası örnekleri, dünyanın değişik ülkelerindeki uzman ayırtmanlara gönderilir.

IB sınavlarında her bir dersten alınabilecek en düşük not 1 ve en yüksek not 7'dir. Altı dersten en çok 42 puan alınabilir. Ders geçme notunu belirlemede tek materyal, final sınavı değildir. Öğrencinin yıl boyunca yaptığı proje çalışmaları, grup çalışmaları veya bireysel olarak yapılan çalışmalar nihai notta belirleyicidir. Toplam puana, ayrıca Bitirme Tezi ve TOK notları da ilave edilebilir. Buna bonus puanı adı verilir; bonus puanı, ancak bu iki konudaki ürünün olağanüstü başarılı olması durumunda takdir edilir. Bonus puanı toplam en fazla 3 nottur ve böylece öğrenci toplam 45 not alabilir. Okul dışından yapılan sınavlar; öğrencilerin becerilerini çeşitli alanlarda ölçebilmek amacıyla çoktan seçmeli, vaka çalışmaları, kompozisyon vb. tarzlarda iki ya da daha fazla sınav kâğıdından oluşur.

Kısaca söylenecek olursa; öğrencinin notu birden fazla ölçme yöntemi uygulanarak verilir, dolayısıyla ders geçme notunu belirlemede tek ölçüt sınavdan alınan not değildir. Öğrencinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar (proje çalışmaları, grup ya bireysel olarak yapılan çalışmalar) da nihai notun belirlenmesinde etkili olur. Çalışmalar öğretmen tarafından değerlendirilmekle birlikte, IBO tarafından da izlenmektedir.

Mayıs ayında yapılan sınavlarda öğrencilerin becerileri çeşitli alanlarda ölçebilmek amacıyla çoktan seçme, vaka çalışmaları, kompozisyon vb. iki ya da daha fazla sınav kâğıdından oluşur. Okul içinde yapılan sınav nihai notun dersin içeriğine göre %20-40'ını oluştururken, notun geri kalan bölümü okul dışında yapılan sınavla belirlenmektedir. Bilgi Kuramı (TOK) ve Yaratıcılık, Hareket ve Hizmet (CAS) için ayrıca sınav yapılmamaktadır.

IB Diploması alabilmek için en az 24 puan toplanmış olmalıdır. Bitirme Tezi ve TOK için ders notu verilmemekle birlikte bu alanlarda yapılan başarılı çalışmalar artı puan getirmektedir. Bu iki derste tatmin edici çalışmaların yapılmaması durumunda, IB Diploması alınamaz. Ayrıca öğrenci ileri seviye derslerden en az 12 (hiçbir dersten 2 almamış olma koşuluyla) standart seviye derslerden de 9 (en çok bir dersten 2 almış olma koşuluyla) puan toplamış olmalıdır.

IB Programı’nı tamamlayan öğrenci, iki yılın sonunda yazılı sınavlara girer. Bu son sınavlar IBO tarafından hazırlanır ve değerlendirilir. IB sınavlarında öğrencilerin, seçmiş olduğu altı alanda bilgiyi uygulama, analiz etme ve sentezleme becerileri ölçülür. Değerlendirmenin ağırlığı, derse göre değişen oranlarda olmakla birlikte, yazılı formundaki final sınavlarına aittir. Mayıs ayında yapılır.

Bilgi Kuramı (TOK) ve Yaratıcılık, Hareket ve Hizmet (CAS) için ayrıca sınav yapılmamaktadır. Bitirme Tezi ve TOK için ders notu verilmemekle birlikte bu alanlarda yapılan başarılı çalışmalar artı puan getirmektedir. Bu iki derste tatmin edici çalışmaların yapılmaması durumunda, diğer derslerden en yüksek not olan 42’ye ulaşılsa bile, IB diploması alınamaz.

Öğrenciler altı dersin her birinden 1’den 7’ ye kadar bir puan alabilirler. Bitirme Tezinden ve Bilgi Kuramı dersinden de 1 ile 3 arasında artı bir puan alabilirler. IB Diploması alabilmek için en az 24 puan toplanmış olmalıdır. Bitirme Tezi ve TOK için ders notu verilmemekle birlikte bu alanlarda yapılan başarılı çalışmalar artı puan getirmektedir. Bu iki derste tatmin edici çalışmaların yapılmaması durumunda, diğer derslerden en yüksek not olan 42 alınmış olsa bile, IB Diploması alınamaz.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.