Sıkça Sorulan Sorular

Neden IB Diploma Programına katılmam gerekir?
 IB Diploma Programı, üniversite ortamının zorlu akademik çalışmalarına mükemmel bir hazırlanma yöntemi olarak dünya çapında kabul edilmiş bir programdır. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerindeki üniversitelerin yanı sıra, özellikle A.B.D. ve İngiliz üniversitelerine kabul edilme şansını artıran bir programdır. A.B.D.'deki birçok üniversitenin - IB Diploma Programı'nda dersleri Yüksek Seviyede almış ve gerekli minimum puanı tutturmuş olmak kaydı ile - öğrencileri doğrudan ikinci sınıfa kabul etmesi nedeniyle öğrenci açısından hem zaman, hem de maddi kazanç demektir. Bununla birlikte bu, yabancı üniversitelere kabul edilebilmek için IB Diploması'nın şart olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır.

IB Diploma Programının tamamına katılmak istemesem bile, IB derslerinin yalnızca bazılarını alabilir miyim?
Sınıf mevcudu açısından bir sorun oluşturmadığı sürece, teoride programınıza uyan dersleri alabilirsiniz. Bu durumda, IB Diploması yerine o ders(ler) için IB Sertifikası alırsınız. IB Sertifikası IB Diploması ile eşdeğer görülmemelidir.  Buna karşılık okulumuz Yabancı Diller Bölümü tüm mezuniyet öğrencilerimize İngilizce B derslerinden sertifika alma imkânı sunmaktadır.

IB Derslerinde öğrenci başarısı nasıl ölçülür?
Öğrencilerin başarı durumları; önceden belirlenmiş ve duyurulmuş ölçütler ışığında, okul tarafından yapılan sınavlarla olduğu kadar, IB tarafından da ölçülür. Her bir dersten alınabilecek en düşük not 1 (çok zayıf) ve en yüksek not 7'dir (mükemmel). Bu notlar, öğrencinin okuduğu dersteki performansını yansıtacak şekilde belirlenmiş ve duyurulmuş kriterlere göre verilir. Öğrencinin notu birden fazla ölçme yöntemi uygulanarak verilir, dolayısıyla ders geçme notunu belirlemede tek ölçüt sınavdan alınan not değildir. Öğrencinin yıl boyunca yaptığı çalışmalar (proje çalışmaları, grup ya bireysel olarak yapılan çalışmalar) da nihai notun belirlenmesinde etkili olur. Çalışmalar öğretmen tarafından değerlendirilmekle birlikte, IBO tarafından da izlenmektedir.

Okul dışında yapılan sınav da öğrencilerin becerileri çeşitli alanlarda ölçebilmek amacıyla çoktan seçme, vaka çalışmaları, kompozisyon vb. iki ya da daha fazla sınav kâğıdından oluşur. Okul içinde yapılan sınav nihai notun dersin içeriğine göre %20-40' ını oluştururken, notun geri kalan bölümü okul dışında yapılan sınavla belirlenmektedir. Bilgi Kuramı (TOK) ve Yaratıcılık, Hareket ve Hizmet (CAS) için ayrıca sınav yapılmamaktadır.

IB Diploma Programına nasıl başvurulur?
Her ulustan öğrenciler Özel Marmara Koleji IB Diploma Programına başvurabilir. Uluslararası öğrencilerin IB Diploma Programı’na kabulleri özel koşulları gerektirebilir. Marmara Koleji’nin 10. sınıf öğrencileri için İngilizce seviyeleri, motivasyonları, akademik başarıları ve çalışma alışkanlıkları dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte aşağıda belirtilen önkoşulları yerine getirmiş olan öğrenci, bu 2 yıllık programa başvurabilir. Başvuru, öğrencilerin IB Diploma Programı’na kesin olarak kabul edilecekleri anlamına gelmemektedir.

Diploma programının tamamına katılmak istememeniz halinde derslerinin yalnızca bazılarını alabilirsiniz. Haftalık ders programınız açısından bir sorun oluşturmadığı sürece, programınıza uyan dersleri alabilirsiniz. Bu durumda, IB Diploması yerine o dersler için IB Sertifikası alırsınız. IB Sertifikası IB Diploması ile eşdeğer görülmemelidir. 

Başvuru Önkoşulları

 • 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmuş olmak,
 • 10. sınıf yıl sonu itibarı ile İngilizce puanının 100 üzerinden 70 ve üstünde olması,
 • 10. sınıf yıl sonu itibarı ile derslerinin yıl sonu ağırlıklı puanının 100 üzerinden 70 ve üstünde olması,
 • Alt sınıflardan sorumlu dersi bulunmaması,
 • Disiplin cezası alınmamış olması.

 

Kesin Kabul Koşulları

 • Sınıf, rehber ve ders öğretmenlerinin öğrencinin kişisel ve akademik performansı hakkında olumlu değerlendirmelerinin olması,
 • Yapılacak İngilizce ve Türkçe mülakat ve sınavların, Sınav ve Mülakat Komisyonunca olumlu olarak değerlendirilmesi,
 • Okul yönetiminin görüşü ve “olur” onayı gerekmektedir.

Kabul Sonrasında

 • Öğrenci velisinin; kabul onayı ve 12. sınıf sene başında IBO tarafından belirlenen bitirme sınavı ücretini ödemeyi taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • Diploma Programı 2 yıllık bütünleşmiş bir programdır. 11. Sınıfta alınan IB dersleri devamlılık arz etmektedir. Bu yüzden, 11. sınıftan 12. sınıfa geçişte ders ve sınıf değişikliği yapmak mümkün değildir.
 • Öğrencinin IB Diploma Programında okuduğu sürece disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

IB Programı’ nın yararları nelerdir?

IB programındaki öğrenciler, özellikle de diploma programındaki öğrenciler, bu programdan çok fazla yarar sağlayacaklardır.

 • Program, akademik açıdan en hevesli öğrenciler için bile kamçılayıcıdır.
 • Öğrenciler dünya çapında tanınırlığı olan bir program ve müfredattan yararlanır.
 • Uluslararası başarı standartları esas alınmaktadır.
 • Uluslararası ve kültürler arası bir bakış açısı kazandırır.
 • Zamanı iyi kullanma becerisini ve çalışma alışkanlıklarını geliştirir.
 • Öğrenciler, motivasyonu çok yüksek olan diğer öğrencilerle aynı sınıfları paylaşır.
 • Toplumsal hizmet aktivitelerine katılırlar.
 • Burstan yararlanma olanakları artar.
 • Pek çok üniversitede bazı derslerden kredi saydırabilir ya da sınıf atlayabilirler.
 • IB programının felsefesi, çok kültürlü ve rekabetin olduğu bir ortamda yüksek öğrenim için, temeli sağlam öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.
 • IB öğrencileri, lisedeki çalışmaları, dünya üzerindeki yüksek öğrenim kurumları tarafından tanınan, uluslararası bir öğrenciler topluluğu arasındaki yerlerini alırlar.
 • IB öğrencileri, dünya çapındaki önemli üniversitelerde ilk yıl, 3 krediye kadar dersten muaf tutulabilir ve diğer öğrencilere göre daha avantajlı bir konumda olabilirler.

IB Diploması final puanı nasıl hesaplanır?
Öğrenciler altı dersin her birinden 1’den 7’ ye kadar bir puan alabilirler. Bitirme Tezinden ve Bilgi Kuramı dersinden de 1 ile 3 arasında artı bir puan alabilirler. IB Diploması alabilmek için en az 24 puan toplanmış olmalıdır. Bitirme Tezi ve TOK için ders notu verilmemekle birlikte bu alanlarda yapılan başarılı çalışmalar artı puan getirmektedir. Bu iki derste tatmin edici çalışmaların yapılmaması durumunda, diğer derslerden en yüksek not olan 42 alınmış olsa bile, IB Diploması alınamaz.

Yabancı Üniversitelerin IB'yi kabul etme politikaları  nelerdir?
 
İngiliz ve Kanada üniversitelerinde yerel üniversite giriş koşullarını yerine getirmek için ilave bir yıl daha okumayı göze almazsanız, bu durumda IB Diploması üniversiteye kabul için istenmektedir. Her iki ülkenin üniversitelerinde bu kabul belli koşullara bağlanmıştır. A.B.D' de ise, tanınmış birçok üniversite ve kolej, IB Diploması'nı kabul etmiştir ve öğrenciler, özellikle dersleri Yüksek Düzeyde alarak minimum puan tutturmuşlarsa, doğrudan ikinci yıla kabul edebilmektedirler. Bununla birlikte, yurt dışındaki her hangi bir üniversiteye kabul edilmek için IB Diploması almış olmak şart değildir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.