Uluslararası Bakalorya Nedir?

Uluslararası Bakalorya (IB) diploma programı 16–19 yaş arası lise öğretimin son iki yılında öğrenim gören öğrenciler için tasarlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Bu programı seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması’nı alırlar. Bu diploması alan öğrenciler dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul edilebilirler.

146 ülkede 3662 okulda DP, MYP ve PYP programlarına 1.132.000’ den fazla öğrenci devam etmektedir. 4 yıllık Liselerin son iki yılına yayılan ve öğrencileri üniversite eğitimine hazırlayan bir programdır.

Program, ülkemizde aralarında Özel Marmara Koleji’nin de bulunduğu IBO tarafından belirlenen standartlara sahip ve IBO denetiminden geçerek IB Diploma Programını uygulamak üzere yetkilendirilmiş, toplam 29 özel ve 1 devlet okulunda başarıyla uygulanmaktadır. IB Diploma Programı' nda başarılı olan öğrenci, Bakanlık Diploması’nın yanı sıra, IB Diploması’nı da almaya hak kazanır. IB Diploma programındaki başarı, programın etkin bir biçimde uygulanmasıyla mümkündür. Bu programın sonuçları, özellikle tüm yaşam boyutunda kendini verimlilik anlamında göstermektedir.

Diploma programı, öğrencilerin ulusal eğitim sistemlerinin gereksinimlerini yerine getirmelerine fırsat tanıyan, geniş kapsamlı, bir öğretim programıdır. Diploma programı ulusal eğitim sistemlerinin en iyi yönlerini bünyesinde birleştirmiştir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.