Amaçlarımız

Özel Marmara Koleji bünyesinde önemli bir yeri olan Rehberlik Danışma Merkezi; kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki anlamda öğrenci ve veliye profesyonel yardım ve destek hizmeti vermektedir.

Öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak.
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini saptamak ve geliştirmek.
Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek.
İnsan ilişkilerinde başarılı bireyler olmalarını sağlamak. 
Öğrencilerin doğru karar veren ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranışlar kazanmalarına yardımcı olmak. 
Okul - aile - öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak. 
Öğrencilerin sosyal uyum gücünü arttırmak ve başarılarını yükseltmek. 
Öğrenci merkezli bir çalışma esas alınarak; önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde gerek grup gerek bireysel olarak her öğrenciye ulaşmak.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin hedefleri:

• Öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak

• Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini saptamak ve geliştirmek

• Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek

• İnsan ilişkilerinde başarılı bireyler olmalarını sağlamak

• Öğrencilerin doğru karar veren ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranışlar kazanmalarına yardımcı olmak

• Okul - aile - öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak

• Öğrencilerin sosyal uyum gücünü arttırmak ve başarılarını yükseltmek

• Öğrenci merkezli bir çalışma esas alınarak; önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde gerek grup gerek bireysel olarak her öğrenciye ulaşmak

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık çalışma alanları:

Okulumuz Rehber Danışmanları, insan davranışı ve ilişkileri konularında uzmandırlar. Aşağı-da sıralanan beş temel yöntem ile öğrenci ve velilere yardımcı olurlar:

PSİKOLOJİK DANIŞMA

Rehber Danışman’ın öğrencilerle birebir veya küçük öğrenci gruplarıyla yaptığı görüşmeye dayanan; gizlilik ilkesinin esas olduğu, gelişimsel sorunların ve diğer sorunların yapıcı bir biçimde çözülmesi veya bu sorunlarla baş etme yöntemleri konularında öğrencilere destek verilmesini amaçlayan bir ilişki biçimidir.

BÜYÜK GRUP REHBERLİĞİ

Öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimle-rine destek olmayı amaçlayan, planlı bir şekilde yürütülen etkinliklerin tümüdür. Bu etkinliklerden rehberlik saati uygulamaları sınıf öğretmenleri ile, eğitici kol çalışmaları görevli öğret-menlerle işbirliği içinde yürütülür. Mesleki yönlendirmeye ilişkin rehberlik ve danışmanlık çalışmaları; meslek tanıtım konferansları, üniversite gezileri, meslek tanıtım panelleri, çeşitli dokümanların öğrencilere iletilmesi şeklinde yürütülmektedir.

BİLGİ VERME - DANIŞMANLIK

Aile, öğretmenler, idareciler, okul psikoloğu, tıp uzmanlarının işbirliğine dayanan ve öğrencilerin okul sistemi içinde daha başarılı olmaları, aile içi ilişkilerin daha sağlıklı yürümesi, kendine güvenli birey olabilme...vb. konularda onlara yardımcı olabilecek stratejilerin planlanıp uygulanması sürecidir. Okulumuzda bu süreç Rehberlik Danışma Merkezi tarafından organize edilen, öğrenci, veli, öğretmen ve çevre okul öğretmenlerine yönelik seminer, konferans ve paneller düzenlenmesi şeklinde yürütülmektedir.

KOORDİNASYON

Okulumuz Rehber Danışmanları’nın rehberlik programının düzenlen-mesi, yürütülmesi ve değerlendirmesinde liderlik ettiği bir süreçtir. Danışmanlarımızın, okulu-muzun ihtiyaçlarına yanıt veren bir rehberlik programı hazırlamaları, bu programın Marmara Eğitim Kurumları ilkelerine uygun ve diğer tüm birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi için yapılan tüm çalışmalar bu kapsamda yer alır.

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK VE YERLEŞTİRME

Okulumuzda üniversiteye hazırlık süreci Lise I. Sınıftan itibaren başlamaktadır. Bu süreç içinde öğrencilerin; ilgi, yetenek, başarı ve kişilik özelliklerine göre doğru alanlara yönlendirilmeleri hedeflenmektedir. Üniversiteye hazırlık aşamasında; üniversite ve yükseköğretim programlarının tanıtımı, deneme sınavı uygulamaları, dershane başarılarının izlenmesi, sınav tekniğinin verilmesi, zamanı iyi kullanabilme becerilerinin kazandırılması ve sınav kaygısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yerleştirme aşamasında; deneyimli kadromuz her öğrenci ile bireysel olarak görüşüp, ilgi, yetenek ve sınav başarısını göz önünde bulundurarak öğrenci için en doğru tercih sıralamasını yapmaktadır.

ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Üniversite sınavlarına hazırlık, sadece bir eğitim öğretim yılına sığabilecek bir çalışma olmayıp bu hazırlığın 9. sınıftan başlaması gerekmektedir. Ancak bu sınavlara hazırlık sadece test çözmek veya deneme sınavları yapmakla gerçekleşecek bir olay da değildir. Üniversite sınavlarında başarılı olmanın en doğru yolu, öğrencide bilginin doğru olarak yerleşmesi ve becerinin doğru ve etkin olarak gelişmesinden ve bunların da en başından itibaren gerçekleşmesinden geçer. Bu bilgi ve beceri doğru olarak gelişip ve yerleştikten sonra son sene yapılacak yoğun test tekniği çalışmaları ve tekrar çalışmaları ile sınavlara en iyi şekilde hazırlanılmış olur. Okulumuzda üniversite sınavlarına hazırlık çalışmaları bu doğrultuda hazırlanmış olup, öğrenci burada yapılan çalışmaların dışında bir çalışmaya ihtiyaç duymayacaktır. YGS VE LYS deneme sınavı takvimi bu kitapta yer almaktadır.)

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.