Amaçlarımız

Özel Marmara Koleji bünyesinde önemli bir yeri olan Rehberlik Danışma Merkezi; kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki anlamda öğrenci ve veliye profesyonel yardım ve destek hizmeti vermektedir.

Öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak.
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini saptamak ve geliştirmek.
Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek.
İnsan ilişkilerinde başarılı bireyler olmalarını sağlamak.
Öğrencilerin doğru karar veren ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranışlar kazanmalarına yardımcı olmak.
Okul - aile - öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak.
Öğrencilerin sosyal uyum gücünü arttırmak ve başarılarını yükseltmek.
Öğrenci merkezli bir çalışma esas alınarak; önyargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde gerek grup gerek bireysel olarak her öğrenciye ulaşmak.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.