Anlayışımız

1996 yılında öğretime başlayan Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin amacı öğrencilerine; Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda Atatürk İlke ve İnkılaplarına yürekten bağlı, demokratik toplumun ahlaki ve insani değerlerine saygılı, görsel ve yazılı iletişimin gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı hedefler, bu alanlardaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder. Öğrencilerinin yabancı dil bilgisine sahip, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olmalarını destekleyen çağdaş bir eğitim kurumudur. Öğretim süresi 4 yıldır. Özel Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, fen, yabancı dil, bilgisayar ile mesleki konularda teorik olarak edindikleri bilgileri uygulamaları için donanımlı laboratuvar, atölye, stüdyo ve özel derslikler mevcuttur.

Bilgisayar laboratuvarındaki bilgisayarlar mesleklerinin icrasındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik beceri kazanmalarını sağlayacak nitelikte olup internet bağlantısı ile bilgiye ulaşma olanağı da hizmete sunulmaktadır. Radyo-TV stüdyoları öğrencilerin mesleki bilgilerini beceriye dönüştürüp uygulamalarla pekiştirme ortamı sağlayacak donamımdadır. Alanında ilk olma özelliğine sahiptir.

Okulumuzun  Özel Fotoğraf Stüdyo ve laboratuarlarında  fotoğrafçılık eğitimi verilmektedir. Fotoğrafçılık alanında eğitim veren emsali olmayan bir okuldur. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca okul içinde ve dışında proje çalışmaları kapsamında çektikleri fotoğrafları okul içinde kurulan galeri ve panolarda sergilerler. Bu konuda açılan yarışmalara katılarak okullarını temsil etme fırsatı kazanırlar. Ayrıca 12 sınıfta haftada üç iş günü ulusal  TV veya Radyo kanalı ile ulusal gazetelerde uygulama stajı yaparlar. Modern fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, öğrencileri hem hayata hem de üniversiteye hazırlayan nitelikte düzenlenmiştir. Elektrik Elektronik laboratuvarları mesleklerinin alt yapısını oluşturan teknik bilgileri uygulamalı olarak öğrenecekleri bir ortama sahiptir. Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yıl içerisinde teorik olarak edindikleri bilgiler paralelinde hazırladıkları senaryoya bağlı olarak okul dışında çeşitli mekanlardan elde ettikleri görüntüleri okul stüdyolarında montaj yapıp  seslendirerek yayına hazırlarlar. Geleceğin gazetecileri, “AVAZ” dergisini hazırlayarak basın yayın hayatındaki ilk ürünlerini ortaya çıkarırlar. Bu tür çalışmaları yıl sonunda sergileyerek emeklerinin karışlığını almanın haklı gururunu yaşarlar. Öğrencilerimizin sosyal bireyler olarak yetişmelerine önem verilmektedir.

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.