Beden Eğitimi

Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı, dengeli, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz

 • Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinmeyi,
 • Vücutlarının organ ve sistemlerini seviyelerine uygun olarak güçlendirmeleri ve geliştirmelerini öğrenmeyi,
 • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilmeyi,
 • İyi duruş alışkanlığı edinmeyi,
 • Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmeyi,
 • Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayarak törenlere katılmaya özen göstermeyi,
 • Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olmayı,
 • Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanmayı,
 • Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanmayı,
 • İş birliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı kazanmayı,
 • Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme becerilerini geliştirmeyi,
 • Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme özelliklerini kazanmayı,
 • Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olmayı,
 • Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazanmayı,
 • Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanmaya özenli olmayı,
 • Yeteneği ve istekleri doğrultusunda spor branş eğitimine bilinçli olarak yönelmeyi öğrenerek, uygulayarak ve sporun insan hayatındaki öneminin farkına vararak yetişirler.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.