Çalışma Alanlarımız

Okulumuz Psikolojik Danışmanları, insan davranışı ve ilişkileri konularında uzmandırlar. Aşağıda sıralanan beş temel yöntem ile öğrenci ve velilere yardımcı olurlar:

I.Psikolojik Danışma
Psikolojik Danışman’ın öğrencilerle birebir veya küçük öğrenci gruplarıyla yaptığı görüşmeye dayanan; gizlilik ilkesinin esas olduğu, gelişimsel sorunların ve diğer sorunların yapıcı bir biçimde çözülmesi veya bu sorunlarla baş etme yöntemleri konularında öğrencilere profesyonel destek verilmesini amaçlayan bir ilişki biçimidir.

II.Büyük Grup Rehberliği
Öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerine destek olmayı amaçlayan, planlı bir şekilde yürütülen etkinliklerin tümüdür.

Kız-Erkek Arkadaşlığı ve Flört
Sınav Kaygısı ve Baş etme
Verimli Ders Çalışma
YGS-LYS Bilgilendirme
Sınıf Geçme-Ders Seçimi Bilgilendirme
Hedef Belirleme ve Motivasyon
Test Çözme Teknikleri Bilgilendirme
Sorun Çözme Becerileri
Duygularımızı Tanıma ve Yönetme Becerileri
Ergenlik, Cinsel Sağlık Eğitimi
Zararlı Alışkanlıklardan Korunma
Öğrenme Stilleri Belirleme
İlgi-Yetenek-Beceri Test ve Envanterleri (“Kendini Değerlendirme Envanteri”, “Akademik Benlik Kavramı Testi”, Temel Yetenek Testi”..gibi.) gibi konularda grup çalışmaları yapılır.

III.Bilgi Verme Danışmanlık
Aile, öğretmenler, idareciler, tıp uzmanlarının işbirliğine dayanan ve öğrencilerin okul sistemi içinde daha başarılı olmaları, aile içi ilişkilerinin daha sağlıklı yürümesi, kendine güvenli birey olabilme...vb. konularda onlara yardımcı olabilecek stratejilerin planlanıp uygulanması sürecidir. Okulumuzda bu süreç Rehberlik Danışma Merkezi tarafından organize edilen, öğrenci, veli, öğretmen ve çevre okul öğretmenlerine yönelik seminer, grup çalışmaları, konferans ve paneller düzenlenmesi şeklinde yürütülmektedir.

Uzmanlar Tarafından Verilen Seminer ve Konferanslardan Örnekler:
“Teknoloji ve Çocuklar Üzerinde Olumlu-Olumsuz Etkileri” Nör. Dr. Bülent Madi
“Aile ve Eğitim” Prof. Dr. Ayla Oktay
“İçimizdeki Gücü Yaşama Yansıtmak” Prof. Dr. Acar Baltaş
“Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu” RDM Kord. Birsel Kutlu Timirli
“Ailece Sınava Hazırız” Psk. Danş. İlhan Sevin ve Psk.Danş. Nevin Çiftel
“Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim” Prof. Dr. Üstün Dökmen
“Eğitimde Temel Prensipler” Prof. Dr. Norma Razon
“Medya Okuryazarlığı” Prof. Dr. Peyami Çelikcan
“Ergenlik, Cinsel Sağlık Eğitimi ve Hijyen” Nurcan Müftüoğlu (TAV)
“Boşanma ve Aile Bireylerine Etkisi” Dr. Armağan Sabancı
“Dikkat Becerisi ve Başarıya Etkisi” Doç Dr. Tamer Ergin
“Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu” Prof. Dr. Yankı Yazgan
“Anne-Babalığın Farkında Olamadığımız Yanları” Doç. Dr. Azmi Varan
“21. yüzyılda Ebeveyn Olmak” Prof. Dr. Nermin Çelen

Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Çalışmalar:
“Çocuklar İçin Felsefe” Prof. Dr. Betül ÇOTUKSOKEN
“Hedef Koyma Geleceği Planlama” Prof. Dr. Betül ÇOTUKSOKEN
“Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu” RDM Kord. Birsel Kutlu Timirli
“Çoklu Zekâ” Nörolog Dr. Bülent MADİ
"İletişim ve Takım Ruhu Bilinci" Yrd. Doç. Dr. Özge Uğurlu ve Öğr. Görv. Elif Sungur
“YGS-LYS Bilgilendirme” Psk. Danş. İlhan Sevin ve Psk.Danş. Nevin Çiftel

Velilere ve Öğretmenlere Yönelik Grup Çalışmaları: 
Yaşam Boyu İletişim
Ergenle Yaşamak

IV.Koordinasyon
Okulumuz Psikolojik Danışmanları’nın rehberlik programının düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirmesinde liderlik ettiği bir süreçtir. Danışmanlarımızın, okulumuzun ihtiyaçlarına yanıt veren bir rehberlik programı hazırlamaları, bu programın Marmara Eğitim Kurumları ilkelerine uygun ve diğer tüm birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi için yapılan tüm çalışmalar bu kapsamda yer alır.

V.Üniversiteye Hazırlık ve Yerleştirme
Yükseköğretime hazırlı sürecinde öğrencilerin; ilgi, yetenek, başarı ve kişilik özelliklerine göre doğru alanlara yönlendirilmeleri hedeflenmektedir. Üniversiteye hazırlık aşamasında; üniversite ve yükseköğretim programlarının tanıtımı, deneme sınavı uygulamaları, sınav tekniğinin verilmesi, zamanı iyi kullanabilme becerilerinin kazandırılması ve sınav kaygısının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yerleştirme aşamasında; deneyimli kadromuz her öğrenci ile bireysel olarak görüşüp, ilgi, yetenek ve sınav başarısını göz önünde bulundurarak öğrenci için en doğru tercih sıralamasını yapmaktadır.

TANIMA ve YÖNLENDİRME: Öğrenciler 9. sınıftan itibaren kendi mesleki ilgi–yetenek ve değerleri hakkında farkındalık oluşturmak üzere desteklenir. Bu süreç içinde öğrencilere uygulanan her tanıma aracı kendileri ve aileleri ile birebir paylaşılır ve bir portföy oluşturulur. 

KARİYER GÜNLERİ: Öğrencilerin gelecekte seçmeyi düşündükleri mesleklerden akademisyenlerle buluşmaları ve kaynağından direk bilgilenmeleri sağlanır. 

ÜNİVERSİTE TANITIM GEZİLERİ: Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için; Üniversiteleri yerinde tanıması ve akademisyenleri ile buluşması sağlanır. (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.. gibi) 

YÜKSEKÖĞRETİME DOKUNMAK: Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılarak, öğrencilerimizin seçmeyi düşündükleri en az üç bölümden örnek derslere girmeleri ve Yükseköğrenime dokunmalarını sağlanır. 

AKADEMİK DESTEK: Öğrencilerin 10. sınıftan itibaren başlayan tarama ve deneme sınavları sonuçları değerlendirilerek, başarıya odaklanmaları sağlanır. Bu değerlendirmeler sonucunda bireysel olarak etüt çalışmalarına yönlendirilir. 

SOSYAL-DUYGUSAL DESTEK: Öğrencilerin motivasyonlarını artırmak ve sınav kaygısı ile başa çıkma becerilerini kazandırmak için bireysel ve grup çalışmaları yapılır. Süreç içinde aile, öğretmen ve akranlarından destek alabilmesi için işbirliği yapılır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.