Danışman Öğretmenlik Sistemi

Özel Marmara Kolejinde, öğrencilerimizin eğitiminden tüm öğretmenlerimiz sorumludur. Bununla beraber bu sistemde her öğrencinin, danışmanı olan bir öğretmeni vardır ve her öğretmen öğrencileriyle yaptığı haftalık görüşmelerle öğrencilerini hedeflerine taşır, problemlerini kendilerinin çözmesine katkı sağlar, onların her boyutuyla gelişmelerini destekler. Psikolojik Danışmanlar, Danışman Öğretmene rehberlik ederek bu sürecin işleyişine yön verir.

AMAÇ: Öğrencinin akademik olarak gelişimini izlerken alışılagelmiş sonuç odaklı bir yöntem yerine, süreci ön plana çıkarmak ve yan etkenleri gözlemleyerek gerekli önlemleri alabilmeyi başarmaktır.

Danışman öğretmenlik sisteminde, öğrencilerin yakından izlenmesi ve gerekli destek programının geciktirilmeden verilmesi esas alınmıştır.

Başka bir deyişle Danışman Öğretmen Sistemi, öğrencilerin gelişimlerini daha da yakından takip edebilmek ve en ufak problemlerin bile atlanmasını önlemek için uygulanmaktadır. Danışman Öğretmenlik Sistemi, Sınıf Öğretmenliği Sistemi’nden tamamen farklı bir uygulamadır. Sınıf öğretmenliği sisteminde öğretmen, sınıftaki bütün öğrencilerle yeterince ilgilenmekte güçlük çekmekte ve birçok sorun zamanında çözüme kavuşturulamamaktadır. Oysa Danışman Öğretmen Sistemi’nde her öğretmene daha az sayıda öğrenci düşmekte ve öğretmen bu öğrencilerle ders saatleri içinde de dersten sonra da rahatlıkla görüşebilmektedir.

Danışman Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları 
Öğrencinin davranışlarını ve başarı durumunu sadece sonuca odaklı değil süreci de önemseyerek analiz eder.
Öğrencinin, sınıf rehber öğretmeni, psikolojik danışmanı, müdür yardımcısı ve dersine giren branş öğretmenleriyle görüşür ve ortak değerlendirmeler yapar.
Bu görüşmeler sınıf rehber öğretmeni, psikolojik danışman, müdür yardımcısı ile birlikte her hafta belirlenen ortak bir saatte yapılır. 
Okulda bulunduğu boş zamanlarında öğrenciyle bire bir görüşmeler yapar.  Olabilecek yanlışları daha yapılmadan görür ve önlem alır.
Sorumluluğunu aldıkları öğrencilerinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini takip eder.
Öğrencilerin yaşadıkları her türlü sıkıntı ve mutluluklarıyla yakından ilgilenir.
Sorumluluğunu aldıkları öğrencilerin velileri ile düzenli aralıklarda bilgi paylaşımında bulunur.
Sorumluluğunu aldığı öğrencilerin özel bilgilerini, ders notlarını, deneme sınavlarının sonuçlarını, eksik olduğu konuları ve günlük çözdüğü soruları, varsa sizlerle paylaşacakları sorunlarını kayıt altına alarak çözüm için önlemler alır.
Öğrencinin başarısında etken olan aile, arkadaş çevresi gibi diğer faktörleri gözlemler, zamanını planlayabilmesi, çalışma yöntemlerini öğrenmesi gibi konularda destek sağlar.
Okul kurallarına uyum sağlamasında (kılık, kıyafet vb.) etkili olur.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.