İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASI KÜRESEL DEĞİŞİMLER

Okulumuzun 12-IB sınıfı öğrencileri TITC Sosyoloji dersi kapsamında “İki Dünya Savaşı Arası Küresel Değişimler” adlı ünitede bulunan “Totaliter Rejimler ve Toplum” başlığı altında demokratik bir seçim uygulaması yapmışlardır.

Demokratik seçim, 12-IB öğrencileri tarafından 11-IB öğrencilerine öğretmenleri Burcu Oraz rehberliğinde TEAMS programı üzerinden online sunum olarak yapılmıştır. Öğrenciler sunumu dönemin önemli politik figürlerinden olan Hitler, Mussolini ve Stalin’in politikalarını, topluma sundukları vaatlerini gerek görsel gerek işitsel materyaller kullanarak hazırlamışlardır.

Sunum, demokrasinin gerekliliği olan seçimleri, 11-IB öğrencilerine anlatarak başlamış daha sonra 12-IB öğrencileri drama yöntemi ile Hitler, Mussolini ve Stalin figürlerini canlandırarak adı geçen politik karakterlerin halka vaatlerini anlatmışlardır. Kırk beş dakikalık online sunum sonunda 11-IB öğrencileri politik seçime Alman, İtalyan, Rus halkı olarak katılmış ve yönetim biçimini demokratik seçim ile belirlemişlerdir. Çıkan sonuçlar öğrenciler tarafından değerlendirilmiş, seçimlerin gerekliliği ve totaliter rejimler hakkında bilgiler verilmiştir.

Sonuçta öğrencilerimiz alt ve üst sınıflar arasında iş birliği yapmayı, online eğitiminin gerekliliklerini akran desteği ile yerine getirmeyi ve ünite değerlendirmeyi öğrenmişlerdir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.