Kütüphane Kullanımı

Marmara Eğitim Kurumları’nın tüm öğrenci, öğretmen ve personeli kütüphanemize üyedir ve aşağıdaki kurallar çerçevesinde, Kütüphane ve Öğrenme Merkezimizden yararlanabilir.

1. Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaması gerekmektedir.

2. Yiyecek ve içecek ile kütüphaneye girilmemelidir.

3. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan eşyalardan kütüphane yönetimi sorumlu tutulamaz.

4. Kütüphaneyi, öğretmenleri denetiminde ders/araştırma yapmak için kullanan sınıfın öğretmeni, Sınıf Kullanım Formu’nu doldurmakla yükümlüdür.

5. Öğrencilerimiz kütüphaneyi, ders saatlerinde sadece öğretmen eşliğinde  kullanabilir. Bunun dışında okul yönetiminin yazılı izni ile öğrenci kütüphaneyi kullanır.

Kütüphane Düzenini Koruma Kuralları

6. Kütüphane içindeki sandalye,koltuk, masa, pencere ve perde gibi eşyaların düzenine  dokunulmaması, yerlerinin değiştirilmemesi ve düzgün kullanılması gerekmektedir.

7. Kütüphanedeki sandalyelerle oyun oynanmamalıdır. Oyun oynayanlar hakkında işlem yapılır.    

8. Kütüphaneden ayrılırken ikaz edilmeden kullanılan sandalyeler yerleştirilerek çıkılması gerekmektedir.

9. Raftan alınıp kullanılan kaynakların eski yerlerine yerleştirilmesi, o kaynağa tekrar ulaşılabilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle, raftaki yeri tam hatırlanamayan kaynakların masaya bırakılması ve bu konuya hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

10. Dergiler kullanıldıktan sonra tekrar aynı yerine bırakılması gerekmektedir.

Fotokopi Kuralları

11. Ödünç verilmeyen kaynaklar için fotokopi hizmeti verilmektedir.

Kütüphane kaynaklarından 10 sayfaya kadar fotokopi çektirilebilir.

Kütüphanedeki Bilgisayarların kullanımı

Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı 12 adet bilgisayar bulunmaktadır.

Bilgisayarlar araştırma amaçlı kullanılmalı, özel amaçlı kullanılmamalıdır.

12. Kütüphane bilgisayarlarında oyun oynanılamaz, sadece araştırma yapmak için kullanılabilir.

13. Kütüphanedeki bilgisayarlar kullanırken, gürültü yapılmaması gerekmektedir.

Bağış

14. Kütüphane yönetimi, bağış yapılan materyallerin   koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir. 

15. Koleksiyona dahil edilemeyen materyaller; gazeteler, basımı durmuş dergiler, fiziksel açıdan kötü durumdaki kitaplar, fotokopi materyaller, güncelliğini kaybetmiş eserler, kütüphaneye bağış olarak kabul edilemez.

16. Ders kitapları, geçen senelerde kullanılan yardımcı ve test kitapları, çalışma kitapları, sözlükler, danışma kaynağı niteliğindeki kitaplar kütüphaneye kabul edilir. Ayrıca güncel romanlar ve güncelliğini kaybetmemiş, fiziksel açıdan sorunu olmayan romanlar kütüphaneye kabul edilebilir.

İlişik Kesme

17. Öğretmenler, öğrenciler ve personel Marmara    Eğitim Kurumları'ndan ayrılmadan önce kütüphane yönetiminden, kütüphane ile bağlantısı olmadığına ilişkin imza almak zorundadır. Ödünç aldığı kitabı iade etmemiş öğrencinin ilişik kesme işlemi yapılmaz. Kitabı kaybettiyse yenisini alır.

Ödünç Verme Kuralları

18. Kütüphanede bulunan materyaller ödünç işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılamaz.

19. İlköğretim öğrencileri 1 hafta süreyle 1 kitap ödünç alabilirler. Gerekirse ve başkası tarafından rezerve edilmemişse, kitabın iade tarihi kitap kütüphaneye getirilerek uzatılabilir.

20. Lise öğrencileri Kütüphaneden 2 hafta süreyle 1  kitap ödünç alabilirler. Gerekirse ve başkası tarafından rezerve edilmemişse, kitabın iade tarihi kitap kütüphaneye getirilerek uzatılabilir.

21. Dergilerin eski sayıları 1 hafta süre için ödünç verilir.

22. CD-ROM’lar 1 hafta süre için ödünç verilir.

23. Vedat Günyol kitapları ödünç verilemez, sadece kütüphane içinde yararlanılır.

24. Okul kütüphanesindeki kaynak kitaplar (ansiklopedi, sözlük, yıllık, atlas vb.), dergilerin son sayıları, atlaslar bazı değerli kitaplar ödünç verilmez.

25. Ödünç verilmeyen materyaller için, kütüphaneden dışarıya çıkarılması konusunda ısrar edilmemelidir.

26. İade tarihini geciktiren kullanıcı, geciken kaynağı geri   vermedikçe yeni kitap ödünç alamaz. İade tarihi geciken kitap için kullanıcıya uyarı notu gönderilir. 3. uyarıdan sonra 2 gün içinde kitabı getirmezse, kayıp kitap işlemi başlatılır. Dönem içinde3' ten fazla gecikme uyarısı alan öğrenciler için kütüphaneden ödünç materyal alışverişi 1 dönemlik durdurulur.

27. Öğretim yılı sonuna kadar bütün kütüphane kullanıcıları ödünç aldıkları  kütüphane materyallerini sayım             nedeniyle, ders yılı bitiminden 3 hafta önce iade etmek zorundadır.

28. Üye ödünç aldığı kitabı üzerinde tahribat yapmadan ve yıpratmadan kullanmak zorundadır. Ödünç aldığı kitaplara ve dergilere zarar veren öğrencilerin kütüphaneyi kullanım hakları kısıtlanır. Ödünç aldığı materyali kaybeden veya zarar veren öğrenciler, bunu bildiren dilekçeyi doldurmak, aynı materyali satın almak ya da değerini ödemek zorundadır. Kaynağın piyasada bulunamaması durumunda  kurulca belirlenen bedelin ödenmesi istenir.

 

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.