Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Birimi, KOCAELİ MARMARA KOLEJİ FEN - ANADOLU LİSESİ'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda, eğitim – öğretim programlarını planlama, geliştirme ve eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel olacak verileri toplama ve değerlendirme amacıyla ölçme değerlendirme çalışmalarını yürütür.

Birimimiz, öğrenci başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece hatırlamak, anlamak, uygulamak, analiz etmek, değerlendirmek ve yaratmak düzeyinde edindikleri davranışların ölçülmesine değil, eleştirel düşünme, girişimcilik, öz yönetim, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma… gibi becerilerin de ölçülmesine ağırlık vermektedir. Dolayısıyla, öğretim programlarının ölçme değerlendirme çalışmalarında süreç ve sonuç odaklı yaklaşımlar uygulanmaktadır.

Süreç odaklı değerlendirmelerde, performans görevleri, projeler, portfolyo çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için öğretmenlere destek verilmekte ve öğretmenlerle birlikte dereceli puanlama anahtarı(rubric), kontrol listesi, derecelendirme ölçeği, gözlem formu… gibi uygun ölçme araçları hazırlanmaktadır.

Sonuç odaklı değerlendirmelerde, uzun cevaplı açık uçlu, çoktan seçmeli, kısa cevaplı açık uçlu, eşleştirmeli ve doğru-yanlış soru tipleri kullanılarak ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda sınav hazırlanması için öğretmenlere destek verilmektedir. Uygulanan tüm sınavların sonucunda gerekli test ve madde analizleri yapılarak ilgili birim ve bölümlerle paylaşılmaktadır. Sınav sonucunda hazırlanan sınav sonuç belgesi ile öğrenciye ve veliye bireysel geri bildirim sağlanmaktadır.

Okulumuzda oluşturduğumuz ve oluşturmaya devam ettiğimiz ölçme ve değerlendirme sistemiyle, eğitimde kaliteyi arttıracak, öğretmen ve yönetim için karar vermeyi kolaylaştıracak, öğrenciyi öğrenme konusunda motive edecek ve velileri bilgilendirecek bir süreci yürütmeye çalışmaktayız.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.