Uluslararası Eğitim Anlayışımız

Marmara Eğitim Kurumları; Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Türk Milli Eğitimi’nin Temel Amaçlarından sapmadan edindiği bilgileri, gerçek yaşam becerilerine dönüştüren mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Özel Marmara Koleji; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim öğretim programları ve proje çalışmaları çerçevesinde işbirliği yapan, sürekli mükemmeli arayan, dünya standartlarında eğitim öğretim sistemiyle toplumuna hizmet eden bir okuldur.

Öğrencilerimizin sadece yaşadıkları toplumda değil, uluslararası platformlarda da başarılı bireyler olması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefe ulaşmak için sadece akademik anlamda donanımlı öğrenciler yetiştirmek yetmez. Bunun yanı sıra uluslararası programların; öğrencilerimizin sorumluluk sahibi dünya vatandaşları olarak yetişmelerine, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri takip eden, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, farklı kültürlere ve yaklaşımlara saygılı bireyler olarak yetiştirmenin; onların kişisel gelişimlerine sağlayacağı katkı bağlamında tartışılmazdır. 

Bu amaca hizmetle Özel Marmara Koleji Anadolu Lisesi IB Diploma Programı için aday okuldur. Okul, bir IB (Uluslararası Bakalorya) dünya okulu olma yolunda yetkilendirme sürecindedir. IB (Uluslararası Bakalorya) okulları öğrencileri için önemli olduğuna inandığı ortak bir felsefeyi-yüksek kalite ve kapsamlı uluslararası eğitim-paylaşan okullardır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.