Yabancı Diller

Marmara Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi’nde Yabancı Dil ders olmaktan ziyade bir yaşam tarzı, iletişim kurmada dört becerinin de kullanıldığı bir araç olarak görülür. Öğrencilerin ilgi ve dikkatini ders süresince çekebilmek bizler için çok değerlidir.

Bu bağlamda;

İlk yıllar programında başlayan Yabancı Dil Kulüpleri Lise kademesinde de en üst seviye ile devam eder ( ISTA HS, MUN , EYP, DEUTSCH..  ) Yabancı Dil Kulüplerimiz, yurt dışı odaklı etkinliklerle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaparak öğrenciyi dili kullanmaya bir anlamda maruz bırakarak doğal öğrenmenin gerçekleşmesine fırsat verir. Öğrenciler öğrendikleri yapıları farkında olmadan pekiştirirler.

9. sınıfa geçmeden dil yeterliliği olmayan öğrencilerimiz haftada 22 saat İngilizce 4 saat Almanca gördükleri Hazırlık sınıfını tamamlarlar.

9. sınıf Anadolu Lisesi’nde 6 ders İngilizce Ana derslerinin yanında öğrencilerimiz 5 ders saati de İngilizce Edebiyat ve beceri derslerini Yabancı Öğretmen ile sürdürürler ve toplamda 11 saat İngilizce,

10. sınıf Anadolu Lisesi’nde 8 ders İngilizce görürler.

Marmara Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi'nde MEB öğretim programının sayısal dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır ve IB (Uluslararası Bakalorya) programı ile desteklenmektedir.

Öğrencilerimiz 10. Sınıfı tamamladıktan sonra, danışman öğretmen, veli ve öğrenci görüşmeleriyle kendilerine bir kariyer haritası çalışması yapılır. Öğrencilerimiz yurtiçi üniversitelerde eğitim almayı tercih etmeleri durumunda MEB programı ile devam ederler. Türkiye dışında lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerimize 11 ve 12. Sınıfta IB Diploma programı önerilir. Bu vesile ile öğrencilerimiz mezun olduklarında çift diplomaya sahip olurlar.

Öğrencilerimiz yıl içerisinde gerçekleştirdikleri, sürdürülebilir hedeflere dokunan, IB Öğrenen profillerini yansıtan ürünleri ile e-portfolyo dosyası oluştururlar. Yıl içerisinde iki kez, birinci dönem  ve ikinci dönem sonu olacak şekilde velilerine sunum yaparlar. Küçük yaşlardan itibaren başlayan e- portfolyo uygulaması lise son sınıfa kadar devam eder. Bu vesileyle, öğrencilerimiz herhangi bir zamanda yurt dışında eğitimine devam kararı alır ise her zaman hazır bir C.V si elinde bulundurmalarına fırsat verilir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.