Akademik Dürüstlük

Öğrencilerden kişisel ve entelektüel doğruluk ve dürüstlüğü daima muhafaza etmeleri beklenir. Entelektüel dürüstlük Ulusal ve Uluslararası Bakalorya programlarının ayrılmaz parçasıdır. MCQ, yazılı ve sözlü sınavlar, TOK (Bilgi Kuramı) makaleleri, yazılı dil ödevleri, yorumlar, laboratuvar raporları (yazılar), uygulamalı çalışma planları, Grup 4 ve SBS projeleri, bitirme tezleri gibi her tür sınav ve ödev öğrencinin bizzat kendisine ait materyale veya çalışmaya dayanmak durumundadır. 

Tanım 

Akademik dürüstlük: Akademik dürüstlüğü, öğretim, öğrenim ve değerlendirmede kişisel doğruluk ve iyi uygulamayı teşvik eden bir dizi değer ve beceri olarak görmek gerekir. (Güncellenme tarihi: Temmuz 2011 Program standartları ve uygulamaları)

Yanlış uygulama: IBO [Uluslararası Bakalorya Organizasyonu] suiistimali bir veya başka herhangi bir adayın bir ya da daha fazla değerlendirme bölümünde haksız menfaat elde etmesiyle sonuçlanan davranış olarak tanımlar. Kötüye kullanma şu fiilleri içerir:

    İntihal: Adayın başka bir kişiye ait olan fikir veya eserleri kendisine aitmiş gibi sunması olarak tanımlanır.

    Hile: Bir kişinin eserinin bir başkası tarafından kopyalanmasına veya bir başkasına aitmiş gibi değerlendirmeye sunulmasına göz yummanın yanı sıra, başka bir adayın yanlış uygulamasını desteklemek şeklinde tanımlanır.

    Eser kopyalama: Aynı eserin farklı değerlendirme bölümleri ve/ya diploma şartlarına yönelik biçimde sunulması olarak tanımlanır. 

    Diğer davranışlar: Sınav salonuna izinsiz gereçler sokmak, sınav esnasında hatalı davranışta bulunmak, CAS kayıtlarında tahrifat yapmak gibi, bir adayın haksız menfaat sağlamasına aracılık eden veya başka bir adayın sonuçlarını etkileyen davranışlar bunlar arasında sayılabilir. 

Genel Politika Beyanı  

IBO’nun beklentisi, sunulan tüm eserlerin bizzat öğrencilere ait olması yönündedir. Özel Marmara Koleji akademik dürüstlüğe büyük önem vermekte ve öğrencilerin ürettiği tüm metinler intihal ihtimaline karşı kontrolden geçirilmektedir. 

Akademik yanlış uygulamanın sonuçları 

Entelektüel dürüstlük ilkesini ihlal eden öğrenciler IBO Diploma Programı’nın Genel Yönetmeliği’nin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği (Resmi Gazete 31 Ocak 1995/22188) ile Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nde (8 Aralık 2004/25664)belirtilen yaptırımlara tabidir.  

Rehberlik 

  • Her eğitim öğretim yılının başında, tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimiz akademik dürüstlük konusunda detaylı olarak bilgilendirilir. 
  • Branş öğretmenlerinin yanı sıra, okul müdürü, müdür yardımcıları, bölüm başkanları da tüm öğrencileri intihal, hile ve kopya dâhil her tür yanlış uygulamanın getireceği sonuçlar ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu husustaki yönetmeliği hakkında bilgilendirilir. 
  • Akademik dürüstlük konusundaki yönergeler Milli Eğitim müfredatında da yer almaktadır ve IB öğrencilerimiz aynı zamanda bu programa da katıldıklarından, akademik dürüstlük hususu böylece iki misli zorunlu hale gelmektedir. 

İzlenecek prosedürler  

Öncelikle, öğrenciler akademik dürüstlük politikası ve yanlış uygulamanın olası sonuçları hakkında bilgilendirilir. İkinci olarak, her dersin öğretmeni öğrencilerden gelen tüm malzemeleri bu doğrultuda incelemeye tabi tutar. Üçüncü olarak da, öğrencilerden gelen tüm malzemeler herhangi bir intihal ihtimaline karşı akademik intihal denetiminden geçirilir. 

Öğrenciler düzenli aralıklarla akademik dürüstlük konusunda bilgilendirilir ve gerektiğinde kendilerine intihal ve yanlış uygulama konusunda uyarıların yanı sıra, okulun akademik dürüstlük politikası konusunda hatırlatmalarda bulunulur. 

İlgili kişiler 

Akademik dürüstlük politikasının etkili şekilde uygulanması okul camiasına mensup tüm ilgili kişilerin sorumluluğunu gerektirir. Bu ilgili kişiler okul müdürü, IB liderlik takımı, yöneticiler, bölüm başkanları, ders öğretmenleri ve öğrencilerdir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.