Bilgi Kuramı (TOK)

TOK, bilginin çeşitli alanlarının kökenlerini ve geçerliliğini araştıran bir derstir. Öğrencilerin, eleştirel düşünme becerileri geliştirmelerini amaçlar. Bu derste öğrenciler, ahlaki, politik ve estetik önyargıların kökenlerini incelerler. TOK, öğrencileri bilginin temellerini sorgulamaya, sübjektif ve ideolojik önyargıların bilincine varmaya, analiz etme becerisi geliştirmeye teşvik eder.

Bu ders, IB programına özgü bir derstir ve 2 yıllık IB programına yayılarak en az 100 saatlik bir sürede tamamlanması gerekmektedir. TOK, öğrencilere bilginin keşfedilmesi ve yaratılması konusunda kişisel bir perspektif kazandırır.  Öğrenme süreçlerine, aktif olarak katılmalarını sağlar. Sonuç olarak TOK’ un programa gereken şekilde bütünleştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin bu derste başarılı olabilmeleri için ders öğretmenlerinin de TOK’ un planlanmasına ve işlenmesine aktif olarak katılmaları gerekmektedir.  Bilgi kuramı dersinde yazılı sınav yoktur ve öğrenciye herhangi bir not verilmez, fakat öğrenci bu konuda makaleler yazmalı ve sözlü sunumlar yapmalıdır. 

TOK, bilginin çeşitli formlarının kökenlerini ve geçerliliğini araştıran bir derstir. Öğrencilerin, eleştirel düşünme becerileri geliştirmelerini amaçlar. Bu derste öğrenciler, ahlaki, politik ve estetik önyargıların kökenlerini incelerler. TOK, öğrencileri bilginin temellerini sorgulamaya, sübjektif ve ideolojik önyargıların bilincine varmaya, analiz etme becerisi geliştirmeye teşvik eder. 

Daha fazla bilgi için:

https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/theory-of-knowledge/

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.