IB Başvuru ve Kabul

IB DİPLOMA PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR?

Her ulustan öğrenciler Özel Marmara Koleji IB Diploma Programına başvurabilir. Uluslararası öğrencilerin IB Diploma Programı’na kabulleri özel koşulları gerektirebilir. Marmara Koleji’nin 10. sınıf öğrencileri için İngilizce seviyeleri, motivasyonları, akademik başarıları ve çalışma alışkanlıkları dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte aşağıda belirtilen önkoşulları yerine getirmiş olan öğrenci, bu 2 yıllık programa başvurabilir. Başvuru, öğrencilerin IB Diploma Programı’na kesin olarak kabul edilecekleri anlamına gelmemektedir.

Diploma programının tamamına katılmak istememeniz halinde derslerinin yalnızca bazılarını alabilirsiniz. Haftalık ders programınız açısından bir sorun oluşturmadığı sürece, programınıza uyan dersleri alabilirsiniz. Bu durumda, IB Diploması yerine o dersler için IB Sertifikası alırsınız. IB Sertifikası IB Diploması ile eşdeğer görülmemelidir. 

Başvuru Önkoşulları

 1. 31 Mayıs günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmuş olmak,
 2. 10. sınıf yılsonu itibarı ile İngilizce puanının 100 üzerinden 70 ve üstünde olması,
 3. 10. sınıf yılsonu itibarı ile derslerinin yılsonu ağırlıklı puanının 100 üzerinden 70 ve üstünde olması,
 4. Alt sınıflardan sorumlu dersi bulunmaması,
 5. Disiplin cezası alınmamış olması.  

Kesin Kabul Koşulları

 1. Sınıf, rehber ve ders öğretmenlerinin öğrencinin kişisel ve akademik performansı hakkında olumlu değerlendirmelerinin olması,
 2. Yapılacak İngilizce ve Türkçe mülakat ve sınavların, Sınav ve Mülakat Komisyonunca olumlu olarak değerlendirilmesi,
 3. Okul yönetiminin görüşü ve “olur” onayı gerekmektedir.

Kabul Sonrasında

 1. Öğrenci velisinin; kabul onayı ve 12. sınıf sene başında IBO tarafından belirlenen bitirme sınavı ücretini ödemeyi taahhüt etmesi gerekmektedir.
 2. Diploma Programı 2 yıllık bütünleşmiş bir programdır. 11. Sınıfta alınan IB dersleri devamlılık arz etmektedir. Bu yüzden, 11. sınıftan 12. sınıfa geçişte ders ve sınıf değişikliği yapmak mümkün değildir.
 3. Öğrencinin IB Diploma Programında okuduğu sürece disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.