IB Diploma Programı Modeli

Öğrenciler altı ders grubunun her birinden bir ders seçmek zorundadırlar. Derslerin en az üç veya en fazla dört tanesi ileri düzeyde (Higher Level), diğerleri standart düzeyde (Standard Level) verilir. Üç ileri düzey ve üç standart düzey ders almak en uygunudur. Extended Essay (Bitirme Tezi), CAS (Creativity, Action, Service - Yaratıcılık, Hareket, Hizmet) ve TOK (Theory of Knowledge - Bilgi Kuramı) programın “olmazsa olmazları” dır. Diploma eğitimi süresini kapsayan 2 yıl içinde ileri seviye dersleri için minimum 240, Standart Seviye dersleri için ise minimum 150 saat doldurulur. (IB terminolojisinde bir ders saati 60 dakikadır) Diploma adayı, altı grubun her birinden, sunulan seçenekler dâhilinde bir ders seçmek zorundadır.  

Birinci Grup - Dil ve Edebiyat
Dil A: Ana Dil dersidir. Ana dil grubundaki öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı öğretilir. Öğrencinin ana dil için belirlenen eğitim düzeyi standart seviyede veya ileri seviyede uygulanabilir. Eğitim ağırlıklı olarak edebiyata dayalı olarak yapılır.

İkinci Grup  - Dil Edinimi
Dil B: Öğrencinin daha öncesinden 1 -2 yıldır öğrenmekte olduğu bir yabancı dilde yürütülen dil programıdır.

Üçüncü Grup - Kişiler ve Toplumlar
Bu derste Ekonomi, Psikoloji, İşletme ve Organizasyon, Coğrafya, Tarih, Küresel Toplumda İletişim Teknolojisi gibi ders seçenekleri vardır. Dersler standart veya ileri seviyede verilebilir.   

Dördüncü Grup - Deneysel Bilimler
Bu derste Biyoloji, Kimya, Fizik ve Çevre Sistemleri gibi ders seçenekleri vardır. Dersler standart veya ileri seviyede verilebilir.

Beşinci Grup – Matematik
Standart seviyede ve ileri düzeyde matematik gibi ders seçenekleri vardır. Okulumuzda her iki düzeyde de verilmektedir.

Altıncı Grup – Seçmeli Dersler
Öğrenciler ilk beş gruptan herhangi bir dersi seçebilecekleri gibi, okul müfredat programına göre özel onay almış bir ders de seçebilirler; Küreselleşen Toplumlarda Bilgi Teknolojileri, Psikoloji ve Felsefe gibi.
Daha fazla bilgi için:


https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/ Özel Marmara Kolejı

Uluslararası Bakalorya Dıploma Programı
Derslerı Portofolyosu

 


ALTIGEN GRUP DERSLERİ TEMSİLÎ RENKLER
GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6 TOK CAS
               
GRUP IB dersleri Seçilebilecek dersler Öğretim Dili
1 DİL VE EDEBİYAT TURKISH A LIT HL TURKISH
2 DİL EDİNİMİ ENGLISH B HL ENGLISH
GERMAN AB INITIO SL GERMAN
SPANISH AB INITIO SL SPANISH
FRENCH B SL 2019 -2020 ÖĞRETİM YILINDA VERİLEBİLECEK DERSLER FRENCH
GERMAN B SL GERMAN
SPANISH B SL SPANISH
3 KİŞİLER VE TOPLUMLAR Psychology HL/SL ENGLISH
GEOGRAPHY SL ENGLISH
SBS – TITC SL TURKISH
4 FEN BİLİMLERİ PHYSICS SL ENGLISH
CHEMISTRY HL/SL ENGLISH
BIOLOGY SL/HL ENGLISH
5 MATEMATİK MATHEMATICS SL/HL ENGLISH
6 SANAT VE SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ Psychology HL/SL ENGLISH
SEÇMELİ GEOGRAPHY SL ENGLISH
SEÇMELİ CHEMISTRY HL/SL ENGLISH
SEÇMELİ PHYSICS SL ENGLISH
SEÇMELİ BIOLOGY SL/HL ENGLISH
(TOK) BİLGİ KURAMI ZORUNLU ENGLISH

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.