IB Öğrenen Profili

IB öğrenci profili, IB’ nin Öz-görev bildirgesinin 21. yüzyılın öğrenim sonuçlarına dönüştürülmüş halidir. Profilin özellikleri IB’ nin uluslararası eğitiminin bir parçasıdır: IB öğrenci profili, IBO’ nun amaçlarının ve değerlerinin açık ve tam bir bildirgesi olarak bu ortak çerçevenin kalbinde yer alacaktır ve “uluslararası anlayışlı olmak” kavramının bir vücuda kavuşmasını sağlayacaktır. Tüm IB programları, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunacak sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Sorgular

Doğal merakları desteklenmektedir. Amaçlı, yapıcı araştırmalar yapmak için gereken becerileri kazanmışlardır. Öğrenmekten etkin şekilde zevk almaktadırlar ve bu öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca devam edecektir.

Düşünür

Mantıklı kararlar vermek ve karmaşık problemleri çözmek için düşünme becerilerini eleştirel ve yaratıcı bir şekilde uygulamak konusunda öncelik kullanmaktadırlar.

İletişim Kurar

Matematik sembollerinden oluşan dil de dâhil olmak üzere birden fazla dilde kendilerinden emin bir şekilde fikir ve bilgi alabilmekte ve ifade edebilmektedirler.

Cesaretlidir

Tanımadıkları durumlara korkusuzca yaklaşmaktadırlar ve yeni rolleri, fikirleri ve stratejileri araştıracak güvene ve bağımsızlığa sahiptirler. Cesurdurlar ve inandıkları şeyleri savunma konusunda seslerini duyurmaktan çekinmemektedirler.

Bilgilidir

Okullarımızda küresel ilgiye ve öneme sahip temaları araştırmaya vakit ayırmışlardır. Bunu yapmakla, önemli bir bilgi birikimi edinmişlerdir.

İlkelidir

Ahlaki mantığın ilkelerini oldukça iyi kavramışlardır. Dürüst ve doğrudurlar ve adalet ve hak duygularına sahiptirler.

Duyarlıdır

Başkalarının gereksinim ve duygularına duyarlılık göstermektedirler. Eylem ve hizmete yönelik kişisel bir adanmışlık duygusuna sahiptirler.

Açık fikirlidir

Diğer bireylerin ve kültürlerin görüş, değer ve geleneklerine saygılıdırlar ve çeşitli bakış açılarını araştırmaya ve göz önüne almaya alışkındırlar.

Dengelidir

Zihinsel, fiziksel ve ruhsal dengenin ve kişisel sağlığın önemini anlamaktadırlar.

Yansıtıcıdır

Kendi öğrenmelerini dikkatle gözden geçirip değerlendirirler. Güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı şekilde analiz etmektedirler.

ÖZEL MARMARA KOLEJİ ULUSLARARASI ANLAYIŞ POLİTİKASI

“Özel Marmara Koleji Uluslararası Bilinci teşvik eder ve bireylerin kimlik, ilke ve inançlarına saygı çerçevesinde kültürel farklılıklara riayet eder.”

Günümüzün hayli başına buyruk dünyasında, bireyler ve uluslar kendi sorunlarının birçoğunu artık kendi başlarına çözemez hale gelmiştir. Birbirimize ihtiyacımız var. Bu nedenle, evrensel sorumluluk hissi geliştirmemiz gerek… Evrensel ailemizi korumak ve beslemek, onun daha zayıf üyelerine destek olmak ve hepimizin içinde yaşadığı çevreye göz kulak olmak hem ortak hem de şahsi sorumluluğumuzdur.(Dalai Lama)

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.