MEK Felsefesi

ÖZGÖRÜŞÜMÜZ

“Dünya standartlarında eğitim veren bir okul olarak mezunlarının çocuklarını mezun etmektir.”

FELSEFE

 • Özel Marmara Lisesi, Marmara Eğitim Kurumları’nın bir birimi olarak,
 • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
 • Demokratik katılımı destekleyen bir ortam sağlar.
 • Ortak ulusal ve uluslararası değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
 • İnsani ilişkileri etik ilkeler doğrultusunda düzenler.
 • Modern öğrenim ve öğretim stratejilerini kullanır.
 • Modern hayatın gereği olan bireysel ve sosyal becerileri edinmiş, gerek ulusal gerekse uluslararası üniversite eğitimine akademik ve zihinsel bakımdan hazırlıklı öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.
 • Öğrencilere, becerilerini keşfedip geliştirmelerine olanak tanıyan bütünsel bir öğretim-öğrenim ortamı sağlar.
 • Okuldaki her tür donanımın ve düşünsel etkinliğin toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanılmasına olanak sağlayarak, bir toplumsal sorumluluk anlayışı benimser.
 • Öğrencilerden çalışanlara, okul camiasının bütününe yönelik bir eğitim kurumu olmayı amaçlar.
 • Sağlıklı, huzurlu, güvenli ve ideal çalışma ortamıyla MEK ailesinin tüm üyelerine mesleki gelişim olanakları sağlar.
 • Bir dünya okulu olma amacına uygun biçimde, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek eğitim programları ve projeleri değerlendirir.
 • Daima en iyiye ulaşmaya gayret eden, dünya standartlarında eğitim veren bir okul olmayı amaçlar.

DEĞERLER

 • Okulumuzun hedef tanımının uygulanmasına şekil ve yön veren değerler sistemi:
 • Atatürk İlke ve İnkılâpları
 • Globalizm
 • Yenilikçilik
 • Sevgi ve saygıya dayalı eğitim
 • Kalite odaklılık
 • Teknoloji okuryazarlığı
 • Sürekli gelişim
 • Katılım
 • Çevre Bilinci
 • İnsan hakları ve özgürlüklere duyarlılık
 • Bireysel farklılıklara saygı
 • Öğrenci-odaklı yaklaşım
 • Etik değerler ve sorumluluk anlayışı

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.