Yüksek Kaliteli Öğrenmenin Tanımı

Öğrencilerin sorumluluk üstlendikleri, kendi değerlendirmelerini yaptıkları, kazanımları / öğrenme çıktıları üzerine düşündükleri, amaca yönelik ve anlaşılabilir hedefler konusunda hevesli oldukları, süreçte nerede olduklarının, nereye ulaşacaklarının ve hedeflere nasıl ulaşılacağının farkında oldukları bir öğrenme sürecidir.

Öğrenciler için Yüksek Kaliteli Öğrenme:

 • Öğrenciler, öğrenmede aktif olarak rol alırlar.
 • Öğrenciler öğrenme konusunda heveslidirler.
 • Öğrenciler hem bireysel olarak hem de arkadaş ve öğretmenleri ile işbirliği içerisinde çalışabilirler (grup çalışması).
 • Öğrenciler öğrendikleri üzerine düşünürler.
 • Öğrenciler hedefleri belirler ve hedefler için plan yaparlar.
 • Öğrenciler, öğrenmenin bilgi ve beceri kazanılan bir süreç / süreklilik olduğunu anlar ve kabul ederler. Bu süreç / süreklilik içerisinde nerede olduklarını bilirler.
 • Öğrenciler disiplinler arası bağlantılar yaparlar.

Öğretmen için Yüksek Kaliteli Öğrenme:

 • Öğretmenler farklı öğrenme stillerine göre farklı yöntemler kullanarak dersleri etkin bir şekilde planlarlar.
 • Öğretmenler öğrencilere sorumluluk verir ve öğrenmeyi yönlendirirler. Öğretmenler, öğrencileri geliştirmek için derse takviye veya hazırlık amacıyla verilen ödev ve projeleri etkin olarak kullanırlar.
 • Öğretmenler olumlu ve keyifli bir öğrenme ortamı yaratır ve öğrencileri teşvik / motive ederler.
 • Öğrencilerle işbirliği içerisinde olarak öğretmenler, öğrencilerin bir amaç dahilinde olan ve anlaşılabilir hedefler belirlemelerini sağlarlar.
 • Öğretmenler, öğrencilerin öğrenmelerini sistematik olarak değerlendirirler. Geribildirim verir ve öğrencileri gelişmeleri yönünde desteklerler.
 • Öğretmenler ebeveynlere geri bildirimde bulunur, onlarla işbirliği yapar ve öğrencileri desteklemek için onlara rehberlik ederler.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.