Laboratuvar

Fen Bilgisi Laboratuvarları
Her türlü araç ve malzeme donanımına sahip, teknolojik imkânlarla desteklenmiş iki adet fen ve teknoloji laboratuarında, dersler konularına göre deneyler eşliğinde işlenmektedir. Laboratuar çalışmaları, öğrencilerin hem öğrendikleri bilginin uygulamasını yapmalarına, hem de bilimsel sürecin içinde yer alarak, planlama, gözlem yapma, fikir üretme ve yorum yapma gibi yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler katıldıkları bilimsel proje yarışmaları ile ilgili çalışmalarını, dünya standartlarındaki bu laboratuarlarda gerçekleştirmektedir.