Eğitim Öğretim Modelimiz

Marmara Eğitim Kurumları çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil yönünden gelişimine en çok katkıda bulunan, öğrenme, istek ve merakını bilgiye dönüştüren PYP (IB Primary Years Programme) yaklaşımı ile yapılandırılmış AKTİF ÖĞRENME METODU kullanır.

EĞİTİM PROGRAMI
08.00-09.00 Okula Geliş
09.00-09.30 Kahvaltı
12.00-12.30 Öğle Yemeği
15.00-15.30 İkindi kahvaltısı
15.30-15.40 Gidiş için hazırlıklar
15.45 Servis Hareket saati  

Okul Öncesi; kişiliğin temelinin atıldığı, her türlü öğrenmeye açık ve çocuğun yakın çevresinden en çok etkilendiği dönemdir. Çocuklara kendilerini rahat hissedebilecekleri, öğrenmelerini destekleyici, sevgi ve saygı dolu bir ortam hazırlanmıştır.

Her çocuk farklı özelliklere sahip ve özeldir. Hedefimiz bu farklı ve özel çocukları sağlıklı, kendi bedenlerinin farkında, değişikliğe açık, iletişim kurabilen, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilen, yaratıcı, potansiyelini gerçekleştirebilen, kendine güvenen, iyimser bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaçla da “Aktif Öğrenme” programının kendi kurumsal kültürümüz ile birleştirildiği bir eğitim programı kullanılmaktadır.

OKUL ÖNCESİ DERS ETKİNLİKLERİ

FEN DOĞA ETKİNLİKLERİ ( GEMS): GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: ( Ses eğitimi, kavram çalışmaları, rakam yazma çalışması , çizgi çalışmaları)

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ: Matematik atölyesi dersine giren öğretmenimiz tarafından verilmektedir.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: Türkçe etkinliği çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.

SANAT ETKİNLİĞİ: Görsel sanatlar öğretmeni tarafından verilmektedir.

DRAMA ETKİNLİĞİ : Drama öğretmeni tarafından verilmektedir.

MÜZİK ETKİNLİĞİ: Müzik öğretmeni tarafından verilmektedir.

OYUN ETKİNLİĞİ :

*Yapılandırılmamış Oyun/Serbest Oyun: Bireysel, eşli, küçük veya büyük grup hâlinde oynanan oyunlar sırasında çocuklar tamamen kişisel ilgi ve tercihleri doğrultusunda oynarlar. Nerede, kiminle, ne ile ve nasıl oynayacaklarına çocuklar karar verirler.

*Yarı Yapılandırılmış Oyun Etkinlikleri: Çocukların gelişiminin bütün boyutlarda desteklenmesini hedefleyen, öğretmen veya çocuk tarafından başlatılan, çocukların aktif katılımı ile sürdürülen, çocuk merkezli, açık uçlu bir süreç olarak işleyen yaratıcı oyun etkinliklerinden oluşan oyunlardır.

*Yapılandırılmış Oyun Etkinlikleri: Çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek amacıyla kuralları başkası tarafından belirlenmiş oyun etkinliklerine küçük ve/veya büyük gruplarda katılımını sağlayan oyunlardır. Geleneksel çocuk oyunları bu kategorideki oyunlardır.

ALAN GEZİSİ: Alan gezileri çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır. Bu geziler bir yandan çocukların yaşadıkları çevreyi tanımalarına, bir yandan da eğitim programına alınan kazanımlara ulaşmalarına ve kavramları öğrenmelerine ortam hazırlar. Örneğin; Çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekân çocuk için doğal öğrenme alanıdır. İçinde bulunulan yöredeki tarihî bir yer, müze, sera vb. geziler düzenlenmektedir.