Program Geliştirme

 pypProgram geliştirme üzerine, Akademik, PYP ve Dil Koordinatörü dönüşümlü düşünme çalışmalarını destekleyen öğretmenlerle velilerle ortaklaşa yapılan planlamalar için çalışır. Daha tutarlı müfredat oluşturmak için hafta içi öğrencilerin öğrenme deneyimlerini arşivlemek için PYP koordinatörüyle ortaklaşa takım planı oluştururlar. Uluslararası bilince sahip vatandaşlar yetiştirirken IB öğrenen profili üzerinden ders etkinlikleri geliştirip, öğrenci ve velilerden eylem geri bildirimleri toplarlar. Akademik ve Dil Koordinatörü  PYP uygulamalarımızın çoğunu milli eğitim sistemleriyle paralel yürütürler.

PYP Uygulamalarından sorumlu olan tüm öğretmenler ( Sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, eğitim dili desteği verenler ve kütüphanesi, Bilişim Teknolojileri gibi kaynaklardan sorumlu olanlar ) Müfredat geliştirmede destek verir.

“Hayat boyu öğrenen” görüşünü benimseyerek PYP felsefesini işbirliğinde planlama kararlılığına sahip dil koordinatörüyle ortak çalışılır. Okulun pedagojik liderliğinde yer alırlar. Uygulamaya yönelik standartların tam anlaşılmasını ve programın ortaklaşa bir şekilde planlanmasını, öğretilmesini ve değerlendirilmesini sağlarlar. Ortaklaşa çalışmalar ortaya koyarak, tüm planlamaya katılan, okul içi ve dışı tüm mesleki gelişim faaliyetlerinde yer alır, okul kadrosuyla paylaşır. Destek eğitimi ihtiyacı olan öğrencilerin eyleme geçmesinde etkinlik odaklı hedefler geliştirirler. www.ibo.org My School, portalındaki gelişmeleri, tüm IB okullarının örneklerini tüm okul paydaşlarının incelemesinden sorumlu olurlar.