Anlayışımız

İnsan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, kültürel ve kişisel farklılıklara hoşgörüyle yaklaşan, dünya çapında bilgiye ulaşabilecek becerilerle donatılmış, barış ve birlik anlayışına sahip öğrenciler eğitmek ve yetiştirmektir. Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında, bireylerin yeteneklerini göz önünde bulundurarak onları her yönden, ulusal ve uluslararası toplumun önemli ve değerli birer üyesi olarak hazırlamak, eğitim ve öğretimde ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayarak, teknolojik anlamda gelişen dünyada, öz benliği gelişmiş, yeniliklere ve yaşam boyu öğrenmeye açık bireyler yetiştiren örnek bir eğitim kurumu olmaktır.

İlkelerimiz

  • Atatürkçü, demokrasiye inanan, Cumhuriyet İlkelerine bağlı, yurdunu ve ulusunu seven, Kendi kültürünü ve diğer kültürleri tanıyan, yabancı dili iyi kullanabilen, duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen,
  • Ekip çalışmasına önem veren, iletişimi güçlü, yeteneklerinin farkında, iyi bir yurttaş olmaya özen gösteren,
  • Okuyan, araştıran, evrensel ve bilimsel düşünen, kendini daima yenileyen, yararlı hobileri geliştiren öğrenciler yetiştirmek,
  • Eğitim sistemini, bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenlemek ve anaokulundan orta öğretimin sonuna kadar eğitimde tam öğrenme modelini uygulamak,
  • Eğitimi, çağdaş öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek, teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getirmek,
  • Eğitim ortamını, bireyin yaparak – yaşayarak öğrenmesini geliştirecek şekilde düzenlemek, Çağdaş dünya ile entegre olabilen bir eğitim – öğretim programı geliştirmek ve bu programı yürütebilecek nitelikli akademik kadroyu istihdam etmektir.