Okulumuz Misyon,Vizyon ve Değerlerimiz

Bodrum Marmara Koleji
ÖZGÖRÜŞÜMÜZ
“Dünya standartlarında eğitim veren bir okul olarak mezunlarının çocuklarını da mezun etmektir.”

Bodrum Marmara College
Our Vision
“Our vision is to become a global school which graduates the children of its graduates as well.”

Bodrum Marmara Koleji
MİSYON BİLDİRGESİ
Bodrum Marmara Koleji olarak misyonumuz Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ulusal kimliğiyle gurur duyan bilgi çağının gerektirdiği donanıma ve küresel bakış açısına ve 21. Yüzyıl becerilerine sahip, ana dilde, İngilizce ve modern dilleri etkili kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda var olabilen, bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, ülkesini başarıyla temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmektir.

Bodrum Marmara College
MISSION STATEMENT
As Bodrum Marmara Private School, our mission is to raise world citizens who follow the principles and reforms of Atatürk, who are proud of their national identity, who are equipped with the requirements of information age and the global point of view with 21st century skills, who can use English and modern languages effectively and can co-exist within the national and the international platforms, who are ready to learn the next level, who have acquired life-long learning and who are able to represent their country with high honour.

INTERNATIONAL BACCALAUREATE
MISSION STATEMENT
International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understands that other people, with their differences, can also be right.

ULUSLARARASI BAKALORYA
MİSYON BİLDİRGESİ
Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçla, organizasyon, zorlu uluslararası eğitim ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullarla, hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışır. Bu programlar, dünyadaki tüm öğrencileri, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.