Hakkımızda

Kocaeli Marmara Koleji İlkokulu - Ortaokulu

Oğrencilerimize yaşam boyu öğrenmeye ilke edinmiş ve topluma faydalı birer birey olabilmeyi öğretmeye amaçlamaktayız ve bu amaç doğrultusunda şunu da çok iyi bilmekteyiz ki ilk ve ortaokul eğitimi bu sürecin temelini oluşturmak bakımından son derece önemlidir.

Eğitim kampüsümüz dahilinde var olan fen laboratuvarlarından bilgisayar dersliklerine, spor ve sanat alanlarından kütüphanesine, öğrencilerimizin gelişimini destekleyen alanlar öğrencilerimizin kullanımına sunulmakta ve böylece kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde, özgüveni yüksek, özgür düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip, anadilini iyi kullanabilen ve en az iki yabancı dilde iletişim kurabilen öğrenciler yetiştirilmektedir.