Laboratuvarlar

Öğrenmeyi desteklemek ve güçlendirmek için modern araç-gereçlerle donatılmış fizik, kimya, biyoloji ve ilköğretim fen laboratuvarlarında, öğrenciler, deney ve araştırmalarla, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürürler.