Anlayışımız

Eğitim doğumla başlayan, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Ve insan hayatının şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Alınan eğitimin kalitesi ise, yaşam kalitesinin belirleyici unsurlarındandır.

Erken çocukluk adı verilen 0-6 yaş arası dönem, çocuğun en hızlı geliştiği ve çevresindeki uyaranlardan en çok etkilendiği dönemdir. Erken çocukluk dönemindeki bu deneyimler, beyin gelişimi için önemli belirleyicilerdir. Okulöncesi eğitim, bütün eğitim hayatının ilk taşıyıcı halkasıdır ve bu halkanın oluşumunda toplum-okul-aile işbirliği olmazsa olmazdır Aile içinde koşullar ne kadar iyi ve elverişli olursa olsun, çocukların yaşıtlarıyla birlikte uygun ortamda ve uzman eğitimciler tarafından verilen nitelikli bir okulöncesi eğitim almalarının önemi tartışılmazdır.

En önemli sorumluluğumuz ATATÜRK'ÜN bizlere emanetine sahip çıkmak ve ona sahip çıkacak çocuklar yetiştirmektir. Bizler Marmara Eğitim Kurumları olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız ve bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyoruz.

V.Özlem GÖRÜR

Özel Marmara Anaokulu Müdürü