Felsefemiz

Marmara Koleji , Marmara Eğitim Kurumlarının birimlerinden biri olmanın bilinç ve sorumluluğu ile hareket ederken,

 • Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı,
 • Demokratik katılımın teşvik edildiği,
 • Ortak ulusal ve uluslararası değerleri benimsemiş,
 • İnsan ilişkilerinin etik kurallara bağlı olarak düzenlendiği,
 • Öğrenme ve öğretme stratejilerinin çağdaş niteliklere sahip olduğu,
 • Çağdaş yaşamın gerektirdiği bireysel ve toplumsal becerileri kazanmış,

akademik ve zihinsel becerileri ile sosyal ilgileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası yükseköğretime öğrencilerini hazırlayan,

 • Tüm öğrencilerinin yeteneklerini keşfetmesini, geliştirmesini ve

yetkinleştirmesini hedefleyerek öğrencinin bütünsel gelişimini destekleyen bir eğitim- öğretim ortamı oluşturan,

 • Okulun tüm maddi ve manevi olanaklarının toplumun ihtiyaçlarına karşılık

verecek şekilde kullanılmasına olanak sağlayan sosyal sorumluluk bilincine sahip bir yaklaşımı benimsemiş,

 • Sadece öğreten değil tüm bireylerin katıldığı öğrenen bir kurum olmayı hedefleyen,
 • MEK ailesinin tüm bireylerine sağlıklı, huzurlu , güvenli ve ideal altyapı olanaklarına

sahip bir ortamda çalışma, yaşama ve kendilerini bireysel ve profesyonel açıdan geliştirme imkanı sağlayan,

 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim- öğretim programları ve proje çalışmaları

kapsamında işbirliği yapmanın okulun ulaşmayı hedeflediği “dünya okulu” olma yolunda katkısını değerlendirebilen,

 • Sürekli mükemmeli arayan, dünya standartlarında bir eğitim- öğretim sistemiyle

topluma hizmet eden bir okul olmaktır.

 HEDEFLERİMİZ:

Hedeflediğimiz  Öğrenci Profili :

1.   Özgür düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip, araştırmacı,

2.   Yaratıcı ve eleştirel düşünebilen,

3.   Ana dilini iyi kullanan ve en az iki yabancı dilde iletişim kurabilen,

4.   Ekip çalışmasını önemseyen,

5.   Prensip sahibi, dürüst, adil, saygın ve saygılı,

6.   Yerinde kararlar alıp kararlarının sorumluğunu üstlenebilen,

7.   Açık fikirli, olayları değişik bakış açıları ile çok yönlü değerlendirebilen,

8.   Başkalarının duygu ve düşüncelerini önemseyen,

9.   Beden ve ruh sağlığına önem veren,

10. Kendini eleştirebilen, denetleyebilen,

11. Kendini gerçekleştirme sürecini yönetebilen, özgüvenli,

12. Boş zamanını iyi değerlendirebilen,

13. Spora ve sanata ilgili ve duyarlı,

14. Teknolojik olanakları, yaratıcılığını ve verimliliğini geliştirmek için kullanabilen,

15. Akademik dürüstlüğü önemseyen ve bilgi paylaşımını kurallarına göre uygulayan,

16. Aklın ve bilimin rehberliğine inanan,

17. Ulusal kimliğinin ve değerlerinin bilincinde olan,

18. Barış , birlik ve adalet anlayışına sahip,

19. İnsan haklarına saygılı,

20. Doğal çevrenin dengelerine duyarlı,

21. Dünyamızdaki yerel ve küresel gündemi takip eden,

22. Duygu ve düşüncelerini saygın bir yaklaşımla ifade edebilen,

23. Sevgi dolu, mutlu, kendisi ile barışık birey olmayı öğrenen,

24. İş dünyasında “aranan gençler olmayı başaran,

25. Çağdaş yaşamın gerektirdiği bireysel ve toplumsal becerileri kazanmış, akademik, zihinsel becerileri ve sosyal ilgileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası yükseköğretime hazır dünya vatandaşı yetiştirmektir.

DEĞERLERİMİZ

Okulumuzun  Misyonunu yerine getirme süreçlerini oluşturan ve yönlendiren değerler sistemi:

 • Atatürk ilke ve devrimleri 
 • Evrensellik
 • Yenilikçilik
 • Sevgiye ve saygıya dayalı eğitim
 • Kaliteye yönelim 
 • Teknoloji okur yazarlığı
 • Sürekli gelişim
 • Katılımcılık 
 • Çevreye duyarlılık 
 • İnsan hak ve özgürlüklerine duyarlılık
 • Bireysel farklılıklara saygı 
 • Öğrenci merkezlilik
 • Etik değerler ve sorumluluk anlayışı