Genel Müdürümüzden

Bizler Dünya'nın aydınlık geleceği... Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin genç, nesilleri... Bizler, Gazi Mustafa Kemal'in umut çocukları... Ata'mızın bizlere vermiş olduğu ulusumuzun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak misyonuyla Türk ulusunun kalkınmasında aydınlanmasında emeği geçecek kuşaklar olarak nöbetteyiz, görevdeyiz.

Bu görevi başarıyla yerine getirebilmenin en önemli koşulu olarak eğitimi görmekte; emek, ciddiyet, özveri ve sorumluluk isteyen bu alanda 1985'ten bu yana emin adımlarla yürümekteyiz. Marmara Eğitim Kurumları olarak Gazi Mustafa Kemal'in öngördüğü "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller yetiştirmek amacıyla üzerine düşen toplumsal ve tarihsel görevi en şekilde yerine getirebilmek için yarının çağdaş Türkiye'sini yaşatacak çocuklarımıza Türkiye'nin Dünya Okulu'nda çağdaş bir eğitim imkanı sunmaktayız.

Anaokulundan hayata felsefeciyle eğitim-öğretimin en alt basamağından başlayarak en üst basamaklara tırmandık. Bugün geldiğimiz noktada Marmara Eğitim Kurumları, bünyesinde anaokulları, ilköğretim okulları, liseler ve üniversiteyi barındıran güçlü bir yapıdır. Bu yapıya yaraşır nitelikte bir yerleşke olarak 2002'den bu yana Marmara Eğitim Köyü'nü kullanmaktayız.

İnsanoğlunun doğuştan getirdiği birtakım hem yeteneklerle Marmara Eğitim Kurumları'na gelen çocuklarımıza fiziki ve teknolojik altyapısı, deneyimli akademik kadrosuyla, bilimden teknolojiye, spordan sanata tüm eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebildiğimiz eğitim alanları laboratuarlar, teknoloji sınıfları, atölyeler, salonlar, havuzlar, tenis kortları, buz pateni pisti, spor salonları vb. ile her türlü imkanı sunan Avrupa'nın en büyük eğitim yerleşkesi Marmara Eğitim Köyünde bu yeteneklerini ortaya çıkarmalarına ve geliştirmelerine olanak sağlamaktayız.

Sevgiyle dahası aşkla çıktığımız bu yolda temel ilkemiz; daha duyarlı, daha erdemli, daha insana yaraşır bir dünya uygarlığı yaratmak... En azından bu oluşumda önemli etkin bir yer tutmak... Hedefimiz, var olma bilinc, çevre bilinci, barış, özgürlük, demokrasi ve sevgiyle donanmış erdemli bir insanlığın oluşmasına katkıda bulunmak. Bu evrensel bakış açısıyla eğitim yuvamıza "Türkiye'nin Dünya Okulu" dedik. Öğrencilerimizi evrensel değerleri özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek, onları hem ulusal hem de uluslar arası platformda başarılı bireyler haline getirebilmek için dünya standartlarında bir eğitim imkanı sunmaktayız. Gazi Mustafa Kemal'in "Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da tutsaklığa sürükler" özdeyişine bağlı kalarak Marmara Eğitim Kurumları olarak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, demokrasiye ve evrensel hukuk kurallarına inanan, yabancı dili iyi kullanabilen, yaratıcı, girişimci, araştıran, sorgulayan, mutlu, duyarlı bireyler yetiştirmek için; MYP'de yetkilendirilmiş Dünya Okulu ünvanını alarak dünya standartlarında bir eğitim sunmanın onur ve gururunu yaşamaktayız.

Öğrencilerimize evrensel bakış açısı kazandırabilmek amacıyla uyguladığımız İB programlarına ek olarak anaokulundan itibaren yabancı dil öğretimine önem vermekte, ileriki sınıflarda ise ikinci yabancı dil eğitimine başlamaktayız. Öğrencilerimiz uluslar arası değişim programları, yarışmalar vb. çalışmalar ile farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmakta, hayata bakış açılarını genişletme, zenginleştirme fırsatı yakalamaktadır.

Evrim, zaman içindeki kesintisiz gelişme sürecidir kuşkusuz. Bu bilimsel tanımda hep iyiye, güzele, mükemmele, düşünen ve yaratan beyinlere gereksinim duyulmaktadır. Düşünen ve yaratan beyinlerin ancak hayata bakış açısı genişlediğinde mümkün olabileceği düşüncesiyle; insanlık tarihinin bu çok önemli ve duyarlı kavşak noktasında tarihe ve insanlığa katacağımız en küçük değer; en yüce onuru verecektir bizlere.

Bu heyecanın yarattığı dağ gibi umutlarla yarınlarımızın daha parlak başarılarla yüklü olduğuna inanıyor, sevgi ve saygılarımızla sunuyoruz.

Elif ŞİMŞEK
Marmara Eğitim Kurumları
Genel Müdür