Kurucumuzdan

Merhaba,

Çağımızda eğitim, “beşikten mezara “ sloganı ile ömür boyu bir sürelilik kazanmıştır. Değişim günümüz toplumunun adeta bir sembolü haline gelmiştir. Teknolojik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişme ve değişmeler büyük bir hızla gerçekleşmektedir.
Her toplumda özlenen gelişmenin ön koşulu, her şeyden önce nitelikli insan kaynağı, nitelikli ve geniş ölçüde örgün ve yaygın eğitimdir. Bu nedenle, toplumsal değişmeler, okulların da bu değişime koşut olarak değişmesini zorunlu kılmıştır.
Eğitim kurumlarının verimliliği ve etkinliği çağın değişimine ayak uydurabilmeli ve gereksinimlere yanıt verebilmesi ile orantılıdır. Artık geleneksel anlaşıla bilgi yüklü ve bazı temel beceriler edinmiş bireyler yerine öğrenmeyi öğrenmiş, eğitsel etkinliklerin yararlarını özümsemiş, zihinsel ve akademik alt yapıya sahip, esnek düşünebilen ve öğrendiklerini uygulayabilen bireylere gereksinim vardır.
Marmara Eğitim Kurumları eğitim öğretimdeki gelişmeleri çok yakından takip ederek, sürekli mükemmeli arayarak, dünya standartlarındaki bir eğitim sistemini uygulayarak 21. Yüzyılın Dünya Okulu olmayı başarmıştır.
Gelecek bir kader değil çocuklarımızın değiştireceği bir zaman dilimi olmalıdır. İşte bu yüzden eğitim felsefemiz çocuklarımızın çevreye, doğaya, insana haklarına duyarlı, kişisel farklılıklara hoşgörülü, dünya çapında bilgiye ulaşabilecek becerilerle donatılmış, barışçı, ekip çalışmasını benimsemiş öğrenciler yetiştirmek olmalıdır.
Okul öncesinden, üniversite sonuna kadar, eğitim öğretim zincirini tamamlamış olan kurumuz,

• Küreselleşen dünyanın evrensel değerleriyle çelişmeyecek,
• Ulusal değerleri geliştirerek koruyacak bir anlayış ve yapıda,
• İçeriği çağdaş olan bir metotla çocuklarımızı yetiştirmek farklılığımızdır.

Marmara Eğitim Kurumları öğretmen ve öğrencileri yurt içinde ve yurt dışında başarılara imza atmış ve sonuçlarını kamuoyuyla gururla paylaşmıştır.
Kurumumuzdan mezun olacak tüm öğrencilerin yüksek seviyede İngilizce bilgisine sahip olması diğer kazandığı becerilerle birlikte önemli ölçütlerimizden biridir.

Öğrencilerimize, Türkiye’de benzeri bulunmayan, eğitim ve öğretim için tasarlanmış, gerekli her tür donanıma sahip bir kurumda eğitim vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Eğitim kurumumuz, gürültüden uzak bir doğa harikası olan çam ormanlarının içerisinde , %100 depreme dayanıklı, sağlık birimleri bulunan, eğlenerek öğrenmeyi kolaylaştıran mekân ve araçlarla zenginleştirilmiş bir kurumdur. Özgür ortamıyla teknolojik donanımlarıyla, sevgi dolu çalışanlarıyla ve sunduğu kalitesiyle Marmara Eğitim Kurumları eğitim ve öğretim hizmetinde hak ettiği yeri almıştır.

Bizler mükemmeli yakalamayı sizlerle başardık.
Gelecekteki başarılarımız da birlikte paylaşmak umuduyla…

Saygılarımla…

Hüseyin Şimşek / KURUCU