Anlayışımız

1985 yılında eğitim-öğretime başlayan Marmara Koleji, “ Atatürk'ün hedeflediği "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek" ve “Önce Eğitim, Sonra Öğretim" prensibiyle Maltepe'de kurulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Türk Anadolu Lisesi olan Marmara Kolejinin öğretim süresi ilk yılı İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıldır. Hazırlık sınıfında İngilizce’nin yanında zorunlu olarak ikinci yabancı dil (Almanca,Fransızca veya İspanyolca) okutulmaktadır. Hazırlık sınıfında İngilizce’nin yanında bu dillerden birini öğrenmeye başlayan öğrenci 9. sınıfta da zorunlu olarak aynı ikinci yabancı dili öğrenmeye devam eder.10. 11. ve 12. sınıflarda da okuduğu alana göre zorunlu olmamakla birlikte bu öğrenime devam etme olanağına sahiptir. Lise öğreniminin başında yapılan İngilizce ve Türkçe seviye belirleme sınavında yeterli başarıyı (% 70) elde eden öğrenci hazırlık sınıfını okumadan doğrudan 9. sınıfa başlama hakkını elde eder. Hazırlık sınıfını başarıyla bitiren veya atlayan öğrenci ortak genel kültür sınıf olan 9. sınıfta Matematik ve Fen grubu derslerini İngilizce olarak okur.

Uluslar arası Bakalorya Organizasyonu IBO tarafından IB-DP programını uygulamaya yetkilendirilmiş olan Marmara Koleji’nde, 10. sınıfta Fen, Matematik ve İngilizce derslerinde başarılı olan ve yurt dışında eğitim almayı hedefleyen öğrenciler bir yazılı ve sözlü sınava alınırlar yeterli bulunurlarsa IB programına devam etme hakkı kazanırlar. 10. ve 11. sınıfta alan dersleri İngilizce olarak yapılır ancak içeriği ve işlenişi üniversiteye hazırlık felsefesi ile hazırlanan üniversite sınavlarına hazırlık dersleri Türkçe olarak Yapılır. 12. sınıfta ise tüm dersler Türkçe olarak, müfredat baz olmak üzere tamamen Üniversite sınavlarına hazırlık içeriği ve niteliğinde yapılır.

Özel Marmara Koleji’nde ulusal ve uluslar arası düzeyde yürütülen çeşitli projeler de öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktadır. 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Avrupa Birliği’nin desteklediği ve T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Ulusal Ajans’ın denetleyip koordine ettiği uluslar arası projeler yürütülmektedir.Bunların yanında Almanya ile Özel Marmara Koleji 1996 yılından beri E/CIS (Council of International Schools) ve E/CIS (Council of International Schools) üyesi olup, E/CIS Akreditasyonu almak üzere organizasyon tarafından özdeğerlendirme (Self Study) çalışmaları yapmaya yetkilendirilmiştir.