Misyonumuz ve Vizyonumuz

Vizyonumuz

Dünya standartlarında eğitim veren bir okul olarak mezunlarının çocuklarını da mezun etmektir.

Misyonumuz

Bodrum Marmara Koleji olarak misyonumuz Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, ulusal kimliğiyle gurur duyan; bilgi çağının gerektirdiği donanıma, küresel bakış açısına ve 21. yüzyıl becerilerine sahip; ana dili, İngilizce ve modern dilleri etkili kullanarak ulusal ve uluslararası platformlarda var olabilen; bir üst öğrenime hazır, yaşam boyu öğrenmeyi öğrenmiş, ülkesini başarıyla temsil edebilecek dünya vatandaşları yetiştirmektir.