II. BÜYÜTEÇ TARİH ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Marmara Eğitim Kurumları olarak, Kabataş Erkek Lisesinde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen “2. Büyüteç Tarih Ulusal Öğrenci Sempozyumu”na katılımımız gerçekleşmiştir. Osmanlı’da İstihbarat ve Akdeniz’de Korsanlık olmak üzere iki ana başlıktan oluşan sempozyumda, Tarih öğretmenimiz Damla ULUÖZ MEMİŞ rehberliğinde katılımcı olan okulumuzun Kolej 10. Sınıf öğrencilerinden Candan ORAN, Doğa Şevval TURAN, Sinan ABACIOĞLU ve Mert KIRLI “Osmanlı Devleti’nde 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar İstihbarat Teşkilatının Gelişimi” ile ilgili bir bildiri yayınlamışlardır.  Prof. Dr. Halil BERKTAY’ın açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumun ilk gününde öğrencilerimiz, Doç. Dr. E. Safa GÜRKAN’ın “Osmanlı’da İstihbarat”, Yrd. Doç. Dr. Ramazan KURTOĞLU’nun “21. Yüzyılda Casusluk Faaliyetleri” ve Yrd. Doç. Dr. Serdar TABAKOĞLU’nun “Akdeniz’de Korsanlık Faaliyetleri” konulu sunumlarına katılmışlar ve ardından katılımcı okulların öğrencileri ile tarih bölümü akademisyenlerinin  rehberliğinde ilgili konuları hakkında çalıştay düzenlemişlerdir. Sempozyumun 2. gününde ise; akademisyenlerin rehberliğinde oluşturdukları bildirilerini yayınlamışlardır. Yayınlanan bu bildirilerin Kabataş Erkek Lisesi tarafından bir kitap halinde basılması planlanmaktadır. Bildirilerin sunulmasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Heath Lowry’ye Tarih Onur Ödülü takdim edilmiş ve öğrencilerimize katılımlarından dolayı sertifika dağıtımı gerçekleşmiştir. Sempozyum, Kabataş Erkek Lisesi tarafından düzenlenen bir Boğaz turu ile noktalandırılmış ve Türkiye’nin farklı okullarından gelen öğrencilerin kaynaşması sağlanmıştır.