Hizmetlerimiz

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar: Öğrencilerimizin; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini görüşme, gözlem, test ve envanterler yardımıyla tanımak, onları anlamak ve doğru yönlendirebilmek, öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik hizmetlerinin temelini oluşturmaktadır. Öğrencinin kendini tanıması, akademik başarı ve becerilerini geliştirmesi, olumlu kişisel özellikler kazanabilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak kendilerine ve çevrelerine duyarlı, temel yaşam becerilerini kazanmış bireyler olarak yetişmelerine fırsat ve ortam sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

1.Oryantasyon Çalışmaları: Okula yeni başlayan ve ara sınıflara gelen öğrencilerin çevrelerine uyum sürecinde destek olunmaktadır.

2. Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar
• Bir Aile Resmi Çiz
• Otobiyografi
• Sosyometri (Her yıl, tüm sınıf seviyesinde, 1. ve 2. dönemde olmak üzere 2 kez uygulanır)
• Temel Kabiliyet Testi TKT (Her yıl 4. sınıf öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini tespit etmek amacıyla uygulanır. Sonuçları veli ve öğrenciyle birebir paylaşılır.)
• Kendim Hakkında Düşüncelerim
• Cümle Tamamlama Testi
• Öğrenme Stilleri Testi
• İhtiyaca yönelik uygulanan bireysel test ve ölçekler

3 - Kişisel Gelişimi Destekleyici Çalışmalar Farklı konularda yapılan grup çalışmalarının amacı, desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencilerimizin grup ortamında kendi farkındalıklarını artırmak, becerilerini geliştirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.

Grup Çalışmaları

Sınav Kaygısıyla Başedebilme: Öğrencilerin sınav kaygılarıyla baş edebilme becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen 3 oturumluk grup çalışmasıdır.

Sosyal Beceri Geliştirme: Öğrencilerin sosyal beceri (iletişim, öfke kontrolü, sorun çözme, duyguları tanıma ve ifade edebilme) düzeylerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen 5 oturumluk bir grup çalışmasıdır.
Dikkat ve Konsantrasyon: Öğrencilerin dikkat ve konsantrasyon düzeylerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 5 oturumluk grup çalışmasıdır.

Verimli Ders Çalışma: Çalışma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik, öğrenci ve veliyi bilgilendirme, yönlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

• İhtiyaç duyulduğunda farklı konularda grup çalışmaları yapılmaktadır.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.