Ölçme Değerlendirme

Ölçme DeğerlendirmeÖlçme Değerlendirme Merkezi

Eğitim, insana yapılan bir yatırım sürecedir. Bu yatırım sürecinde ölçme değerlendirmenin önemi çok büyüktür. Eğitimde, ölçme değerlendirme çalışmaları ile amaçlanan hedefe ne kadar ulaşıldığı, eksik kalan yönlerin neler olduğu belirlenir ve bu eksik kalan yönlerin giderilmesi için önlemler alınır.

Marmara Eğitim Kurumlarında ölçme değerlendirme merkezi, eğitim öğretim hizmetinin kalitesini artırmak amacıyla, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan, yöntem ve tekniklerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamasını sağlamak üzere hizmet vermektedir.

Bu hizmet doğrultusunda, öğretim yılının farklı zamanlarında farklı değerlendirmeler yapmak üzeri öğrenciyi gözleme amacıyla, çeşitli sınavlar yapılmaktadır. Sınavlar en ince detaylarına kadar analiz edildikten sonra, yetkili müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerle paylaşılmaktadır. Rehberlik birimi ile ortaklaşa çeşitli test, anket ve envanterler uygulanmaktadır. Uygulanan bu envanterler, testler ve anketlerin sonuçları yetkili kişilerle, öğrenci ve öğrenci velisiyle paylaşılmaktadır. Ayrıca yenilenen sınav sistemiyle ilgili bilgiler öğrenci ve öğrenci velilerine çeşitli seminerler verilerek bilgilendirilir.

LİSELER

Liselerde yapılan çalışmaların amacı öğrenciyi çok iyi bir şekilde bir üstü sınıfa donanımlı hazırlamak ve bunun sonucunda ise iyi bir üniversite kazandırmaktır. Liselerimizde konu tarama testleri, konu pekiştirme testleri ve YGS-LYS deneme sınavları yapılmaktadır.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda her öğretmen kendi konusunu anlattıktan sonra konuyu pekiştirmek amaçlı testler vermektedir. Verilen bu testler ölçme değerlendirme tarafından analiz edilip öğretmene gerekli bilgi sunulmaktadır. Yine liselerimizde her öğretmenimiz bağımsız bir şekilde konu anlatımı ve konu pekiştirme testleri bit-tikten sonra konu tarama testi uygulamaktadır. Bu testler ölçeme değerlendirme tarafından analiz edildikten sonra tekrar öğretmenle bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Bunların dışında 11. Sınıflara YGS 12. sınıflara ise YGS ve LYS deneme sınavları uygulanmaktadır. Bu sınavların sonuçları en ince ayrıntılarına kadar incelenip müdür ve yetkili müdür yardımcıları ile öğretmenlerle paylaşılmaktadır. Ölçme değerlendirme merkezi yukarıdaki çalışmaların dışında rehberlik birimi ile ortaklaşa, Öğrenme stilleri, Çoklu zeka alanları testi, Kendini değerlendirme envanteri, Akademik benlik kavramı envanteri, Sınav kaygısı envanteri, Mesleki belirleme testi, gibi çeşitli test ve anket uygulamaktadır. Çıkan sonuç rehberlik birimi ile paylaşıldıktan sonra öğrenci ve öğrenci velisi ile paylaşılmaktadır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ (İLKOKUL)

 • Klasik Sınavlar: 1-3. Sınıflar: Öğrencilerin tüm derslerin konularının ne kadar öğrendiğini belirlemek üzere değerlendirme çalışmaları yapılır. Söz konusu çalışmaların sonuçlarına istinaden her dönem sonunda öğrencilere 4.Sınıflar: Öğrenciler, ders saati sayısına göre bir yarıyıl boyunca her dersten iki veya üç klasik sınav olurlar.
 • Ders ve Etkinliklere Katılım: 4.Sınıf öğrencileri, her ders için, derse katılım, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, düzenli ders çalışma gibi kriterlerin süreç bazında değerlendirilmesi çerçevesinde ders içi performans notu alırlar.
 • Küçük Sınavlar: Özel Marmara İlkokulu’nda ilgili öğretmen, belirli aralıklarla, haberli veya habersiz olarak öğrencilere Küçük Sınav (Quiz) uygular. Söz konusu sınavlar, öğrencinin konuyu öğrenme sürecindeki aktifliğini ve öğrenme derecesini belirlemeye yönelik bilgi sağlar.
 • GDS (Genel Değerlendirme Sınavı): Genel değerlendirme Sınavları okulumuzda 2.-3. ve 4. Sınıf seviyelerine uygulanmaktadır. Sınavlar 2. ve 3. Sınıflarda yılda 3 sınav, 4.sınıflarda yılda 4 sınav, GDS’lerin amacı öğrencilerimizin edindikleri bilgiyi ölçmek ve öğrencilerimize geçmişe yönelik tekrar alışkanlığı kazandırmaktır. Sınav sonrasında Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan rapor ile öğrencilerimizi analizleri yapılarak gerekli görülen çalışmalar planlanmaktadır.
 • KTT (Konu Tarama Testi): Konu Tarama Testleri okulumuzda 4.Sınıflarda Türkçe-Matematik, bir seferinde Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler derslerinden olacak şekilde uygulanmaktadır. Konu taramaların amacı işlenmekte ya da sona eren konunun öğrenci tarafından tam anlamıyla öğrenilip öğrenilmediğinin tespit edilmesidir. Sınavlardan sonra Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından öğretmenler için hazırlanan rapor sayesinde öğrencilerin eksik oldukları konular tespit edilir, bu eksikler ve öğle tatillerinde uygulanan etütler ya da ekstra ödevler ile telafi edilmeye çalışılır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ (ORTAOKUL)

 • Klasik Sınavlar: 5.-6.-7. ve 8. Sınıflar: Öğrenciler, ders saati sayısına göre bir yarıyıl boyunca her dersten iki veya üç klasik sınav olurlar.
 • Ders ve Etkinliklere Katılım: 5.-6.-7. ve 8. Sınıf öğrencileri, her ders için, derse katılım, görev ve sorumluluklarını yerine getirme, düzenli ders çalışma gibi kriterlerin süreç bazında değerlendirilmesi çerçevesinde ders içi performans notu alırlar. 
 • Projeler: 5.-6.-7. ve 8. Sınıf Öğrencileri, okulların açılışını takip eden 3.veya 4. hafta itibariyle kendi seçtikleri en az bir dersten proje çalışması gerçekleştirmekle yükümlüdürler. İmza karşılığında teslim aldıkları proje rubriklerinde, sürecin tamamlanmasına yönelik olarak belirtilen son tarihlerin öğrenci tarafından düzenli olarak takip edilip, tamamlanmış olması beklenen aşamaların uygun kriterlerde ders öğretmenine sunulması gereklidir. Projenin tamamlanması gereken tarihte, öğrencinin süreç boyunca aldığı puanların toplamı, Proje notunu oluşturur. 
 • Küçük Sınavlar: Özel Marmara İlkokulu ve Ortaokulu’nda, ilgili öğretmen, belirli aralıklarla, haberli veya habersiz olarak öğrencilere Küçük Sınav (Quiz) uygular. Söz konusu sınavlar, öğrencinin konuyu öğrenme sürecindeki aktifliğini ve öğrenme derecesini belirlemeye yönelik bilgi sağlar. 
 • BTS (Bilgi Tarama Sınavı): Dönem başlangıcında 5.-6. ve 7. Sınıflara uygulanan BTS amaç öğrencilerimiz okula ne kadar hazır geldikleri geçmiş döneme ait bilgilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Ölçme değerlendirme merkezinin analizi öğrencilerin hafta sonu kurslarına katılıp katılmayacağı ve dönem başlangıcından itibaren nasıl bir yol izleneceğine ışık tutmaktadır. 
 • KTT (Konu Tarama Testi): Konu Tarama Testleri okulumuzda.5.-6. ve 7. sınıf seviyelerine 10-15 günlük periyotlarda bir seferinde Türkçe-Matematik-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, bir seferinde Fen Bilimleri-Sosyal Bilgiler- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden olacak şekilde uygulanmaktadır. Konu taramaların amacı işlenmekte ya da sona eren konunun öğrenci tarafından tam anlamıyla öğrenilip öğrenilmediğinin tespit edilmesidir. Sınavlardan sonra Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından öğretmenler için hazırlanan rapor sayesinde öğrencilerin eksik oldukları konular tespit edilir, bu eksikler ve öğle tatillerinde uygulanan etütler ya da ekstra ödevler ile telafi edilmeye çalışılır. 
 • TEOG Sınavı (Temel Eğitimde Orta Öğretime Geçiş Sınavı): Bu sınavlar MEB in 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında uygulamaya başladığı, GDS nin yerini alan TEOG sınavına ön hazırlık amacıyla düzenlenmektedir. Sınav sonrasında Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan rapor ile öğrencilerimizi analiz etme eksiklikleri giderme şansını yakalamaktayız.  

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.