LİSELİ GENÇLERDEN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE TARİH DERSİ

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı seminer döneminde, lise öğrencilerinin -tarih dersi için-  ilköğretim öğrencilerine birer sunum yapılması planlanmıştı.  Bu plan doğrultusunda ve Tarih dersi öğretmeni Melek Ekşi ile Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni Tuğba Ekinci rehberliğinde ilk sunumlar yapıldı. İlk sunum Kolej 9-A sınıfı öğrencilerinden Mina Şevval Arslan tarafından 6-A sınıfı öğrencilerine yapıldı.  “Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan insanın değişimi” konulu derse öğrenciler aktif katılım gösterdiler. İkinci ders ise Kolej 9-A öğrencilerinden Pınar Erdem tarafından 6-A sınıfı öğrencilerine yapıldı. “Orta Asya Türk Toplumlarındaki Kadın Hakları ile Günümüz Türkiye’sindeki Kadın Haklarının Karşılaştırılması” konulu sunumda ise öğrenciler de yorumları ile derse katıldılar. Yapılan sunumlarla eğlenceli ve aktif bir ders işlendi.

Veli Mektupları

Siz Değerli Velilerimizden gelen görüş ve yorumları okumak için lütfen tıklayınız.